tirsdag den 4. august 2009

Lær mere om IT

I oktober-november 2009 starter Danmarks Radio i samarbejde med IT- & Telestyrelsen en kampagne på TV, i radio, aviser og blade.

Kampagnens formål er at motivere den store del af danskerne, som har ringe IT-færdigheder, til at bruge de digitale muligheder i højere grad. Kampagnen sætter fokus på de mange fordele, som computere, internet, mobiltelefoner og alle de andre digitale medier kan give danskerne i deres hverdag. IT kan simpelthen gøre livet nemmere, sjovere og rigere.

Det gode eksempels magt: I kampagnen fortæller udvalgte danskere deres egen historie om deres utryghed ved at bruge IT, og om hvordan de - efter at være kommet i gang - har fået et lettere og sjovere liv med godt udbytte af brugen af den ny teknik i deres hverdag.
Det kan f.eks. være en mormor, der på TV fortæller om, at hun ellers aldrig har brugt IT. Dels har hun følt sig utryg, dels har hun ikke haft det store behov. Men da hendes barnebarn flytter til USA, opdager hun, hvor besværligt og dyrt det er at komme i kontakt med hende. Mormor beslutter sig for, at nu er der en rigtig god grund til at sætte sig ind i, hvordan hun sender e-mail, chatter m.m., så hun kan være i kontakt med sit barnebarn, så tit hun vil. Hun fortæller også om, at IT slet ikke er så ”farligt” som hun ellers gik og troede. Hun er glad for, at hun er kommet i gang og har mod og lyst på at lære mere.

IT-formidlere: Der er på landsplan uddannet 60 IT-formidlere. På Slagelse Bibliotekerne har Karl-Gustaf Jensen og undertegnede taget uddannelsen, som bygger på de pædagogiske principper i Herskin-modellen. I første omgang bliver det IT-formidlernes opgave at introducere andre kollegaer, som har lyst til at undervise IT-svage borgere, for de pædagogiske principper, så de er klædt på til at gå ud og undervise. Sammen med formidlere fra bibliotekerne i Roskilde og Køge er vi ved at planlægge et undervisningsforløb for vore kolleger.
Feedback vil løbende bringe orientering om, hvordan det går med projektet og om de tilbud, som senere gives til de borgere, som har fået lyst til at deltage i: Lær mere om IT
Eva Haulrig

Ingen kommentarer: