onsdag den 5. august 2009

Hvor skal biblioteket hen?

Lederen
v/bibliotekschef Torben Jano

På mit kontor står en lille bog, der blev udgivet i anledning af Slagelse Biblioteks 100 års jubilæum i 1998. Når man læser i den, er det tydeligt, at folkebibliotekerne har udviklet sig meget siden starten for over 100 år siden.

De første folkebiblioteker var beregnet til, at byernes borgere kunne studere den viden, man kunne finde i bibliotekets bøger – selvsagt under stram disciplin fra overbibliotekarens side. Der blev ikke tilladt meget tant og fjas på datidens biblioteker.

Det har heldigvis ændret sig, så alle biblioteker i dag er levende kulturhuse, der både stiller viden, kultur og oplevelser til rådighed for de borgere, som ønsker at benytte sig af de mange tilbud.

Hvad bruger vi bibliotekerne til?
Men hvad bruger vi egentlig bibliotekerne til i dag? Hvis man går ind på et af Slagelse Bibliotekerne en tilfældig dag, kan man se, at bibliotekerne anvendes til en lang række forskellige formål:

Nogle kunder bruger biblioteket som et pit-stop på vej hjem fra arbejde - det 3. rum, hvor man kobler af efter jobbets og før hjemmelivets udfordringer, enten alene eller sammen med andre.

Andre kunder bruger biblioteket målrettet som studierum til læsning, gruppearbejde eller informationssøgning – enten alene eller med vejledning fra vores dygtige medarbejdere.

Nogle har stor glæde af de mange arrangementer, som bibliotekerne arrangerer lige fra brugerkurser over kunstudstillinger til børneteater.

Andre igen – og det er både børn og voksne - kommer for underholdningens skyld i form af spil, legetøj, snak, oplevelser, samvær med andre osv.

Listen er uendelig, og pointen er, at alle de mange anvendelsesmuligheder er lige ”gode”. Det er den enkelte kundes behov, der bestemmer, hvad man skal have med hjem fra biblioteket.

På Slagelse Bibliotekerne vil vi gerne sørge for, at der er fri og lige adgang for alle til at benytte sig af lige præcis de tilbud, som den enkelte interesserer sig for. Vi synes også, det er vigtigt, at oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet har gode rammer på biblioteket, fordi det er med til at understøtte værdier som demokrati, dannelse og livslang læring.

Så budskabet er egentlig meget enkelt:

Brug dit bibliotek – det har mange flere sider, end du tror.

Jørgen Kanding

Tidligere stadsbibliotekar på Slagelse Centralbibliotek Jørgen Kanding er død efter lang tids sygdom, 71 år gammel.

Jørgen Kanding kom til Slagelse i 1966, og i 1970 overtog han embedet som overbibliotekar efter Bertel Emdal, og den post bestred han til 1992, hvor han tog hul på sit professionelle liv nr. 2: livet som en højt skattet rejseleder. - Fra en periode med store forandringer står især tre ting står som lysende eksempler i Jørgens regeringstid:

I 1976 lykkedes det ham efter en heftig kamp at redde musikbiblioteket fra nedlæggelse. Han var oppe mod hårde modstandere på den politiske arena, men forsvarede musikudlånet med solide faglige argumenter. Musikbibliotekarerne i Danmark belønnede Jørgen med en sølvplade med indskriften: Tavshed er guld, men tale er sølv!

I 1984 blev det ’nye’ bibliotek indviet. Med nybyggeri på den anden side af gaden blev bibliotekets areal fordoblet. Et resultat af Jørgens mangeårige ihærdige arbejde for sagen.

I 1980’erne blev edb introduceret. Jørgen var en pioner og Slagelse blandt de første biblioteker, der tog den ny teknik i brug. Her fik han brug for alle faglige argumenter overfor bevilgende myndigheder og alle os på biblioteket, der var så glade for kartotekskort og godt indarbejdede rutiner.

Jørgen kunne være både vedholdende og stædig. Når det brændte på, havde han ikke tålmodighed til høflige omsvøb. Så skulle der handles. Færdig. Det kunne være irriterende, men det gav til gengæld respekt om Jørgens person og hans beslutninger. Han brændte for bibliotekets sag, og han kæmpede for sit personale. Det fine bibliotek, vi har i Slagelse i dag, er i høj grad Jørgens fortjeneste.

Æret være hans minde.

Vibeke Hvidtfeldt, fhv. bibliotekschef

Bibliotekskalenderen efteråret 2009

Kalenderen med oversigt over alle efterårets arrangementer og kurser på Slagelse Bibliotekerne er nu på vej. Hent den på dit lokale bibliotek fra den 17. august eller download den fra hjemmesiden www.slagelsebib.dk. Kalenderens forside er skabt af den 35-årige kunstner Anne V. Gross.

Hent ny viden i Børneuniversitetet

Hvis man vil blive klogere på børnenes verden, kan man allerede nu tilmelde sig efterårets udgave af Børneuniversitetet.

Hvorfor opfører ingen børn sig, som de har hjerne til?
Det er bare et af de spørgsmål, der bliver besvaret, når Slagelse Bibliotekerne inviterer til en ny sæson af Børneuniversitetet. Konceptet henvender sig til voksne, der ønsker at blive klogere på nutidens børn igennem en række foredrag.

- Jeg glæder mig. Det er meget kompetente personer, vi har inviteret til efterårsprogrammet, og de er alle med til at gøre kendskabet til børn endnu bredere, forklarer projektleder og børnebibliotekar Kirsten Slot.

Af navne kan nævnes Danmarks eneste professor i børnekultur Beth Juncker, der vil give svar på, om børn har et kulturliv, mens komponist Martin Klausen vil sætte fokus på børn og sang. Ann-Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, vil besvare spørgsmålet fra tidligere: Nemlig, hvorfor ingen børn opfører sig, som de har hjerne til.

Større viden med Børneuniversitetet
Slagelse Bibliotekerne lancerede Børneuniversitetet i foråret, fordi de vil give forældre og fagpersoner muligheden for at blive opdateret på den seneste viden om børns medievaner, kompetencer, deres måde at tænke på og deres interesser.

Nogle af forelæserne var psykolog John Halse, professor Stig Hjarvard og tv-vært fra DR Jakob Stegelmann. Man kunne melde sig til alle foredrag eller nøjes med et par stykker. Børnehuset Loppen i Korsør valgte den første løsning og fik et bredt indblik i børns udvikling.

- Jeg synes, det var utrolig spændende. Og det var dejligt, at det var et samlet koncept, så man kom ind og hørte foredrag, der omhandlede både større og mindre børn, konkluderer Lone Larsen, leder af Børnehuset Loppen.

- Vi har siden kunnet bruge det. Blandt andet bookede vi John Halse til et forældremøde, men vi har også taget emnet om børns vaner op i forældrebestyrelsen.

HAR BØRN ET KULTURLIV?

Danmarks eneste professor i børnekultur skyder Børneuniversitetet i gang 22. september.
Beth Juncker er mag. art. i nordisk litteratur og professor i børnekultur ved Danmarks Biblioteksskole. Beth Juncker har i en årrække undervist og forsket i børnekultur og det æstetiskes betydning i børns hverdagsliv, og hun har skrevet en lang række artikler i diverse antologier og tidsskrifter. I 2006 forsvarede Beth Juncker sin doktorafhandling. Her præsenterede hun et nyt æstetisk børnekulturbegreb, hvor børn betragtes som skabende kulturudøvere, der er i stand til at forholde sig til kunst og kultur på samme æstetiske præmisser som voksne.

God leg medfører en tilstand af flow. God leg inddrager de legende aktivt. Leg er formålet med leg.
Sådan lyder nogle af budskaberne fra Carsten Jessen. Torsdag 8. oktober sætter han fokus på børns leg og de digitale medier. Jessen er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Gennem talrige år har han arbejdet med leg og læring, børn og medier, robotteknologi og intelligent legetøj. Han er fortaler for, at børn har adgang til gode legeredskaber, der kan give dem viden. Det er underordnet, om det er digitale eller boglige medier. Men digitale medier udgør ikke kun en fare for børns sociale intelligens, som man ofte hører. De kan være med til at styrke den.

Du og jeg, i sang og leg… - sammen om musik - vores fælles dynamik
- Jeg arbejder praktisk med børn og deres evner og kompetencer. Børn viser nye sider af sig selv, når musikken går ind. Forklarer Martin Klausen, komponist og docent på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han vil indvie tilhørerne i arbejdet med børn og musik, når han gæster Børneuniversitetet onsdag 21. oktober.

Hvordan styrker man børns sprog via leg og bevægelse?
Lotte Salling, bevægelses- og afspændingspædagog, giver opskriften. Det kan være med rim, remser, sanglege, rytmik, bevægelse og sproglege. De konkrete værktøjer giver hun tirsdag 3. november. Hendes foredrag bliver en blanding af teori og konkrete, brugbare eksempler på, hvordan blandt andre pædagoger, forældre og lærere kan inddrage børnene aktivt, så de bliver bedre til at bruge sproget.

Hvorfor opfører børn sig ikke, som de har hjerne til?
Svaret giver Ann E. Knudsen i sit foredrag 18. november. Med en uddannelse som cand. mag og lektor i dansk og psykologi, samt interesse for hjerneforskning har Ann E. Knudsen arbejdet med genoptræning af børn med hjerneskader og fungeret som konsulent på skoler. Hun har også skrevet en række populære bøger med fokus på dreng/pige-rollen.

Tilmelding: Alle foredrag foregår på Slagelse Bibliotek og bliver holdt som fyraftensmøder. På
www.borneuniversitet.dk kan man se den komplette liste over forelæserne og allerede nu melde sig til et eller flere af dem. Via hjemmesiden er det også muligt at gense de fem foredrag fra foråret.
Janni Nolting

Korsør Bibliotek byder på nye muligheder

De ansatte på Korsør Bibliotek har bakset, knoklet og ryddet ud. Alt sammen for at skabe flere siddepladser, anderledes udstillinger og hjemlig hygge.

Inspirationen er stor, pladsen til avislæsningen god, og man kan drikke en kop kaffe eller te, mens man hygger sig.

Det er bare nogle af de ting, der er kommet ud af en større ombygning af Korsør Bibliotek. 18. juni indviede bibliotekschef for Slagelse Bibliotekerne Torben Jano de nyindrettede lokaler.

- Jeg har fået den store ære at indvie Korsør Bibliotek. Der er kommet mange gode ting ud af ombygningen, blandt andet en større børne- og ungeafdeling, sagde Torben Jano, inden han klippede den røde snor.

Indenfor blev gæsterne budt på rundtur til hjørnet med ældre møbler og klassiske værker, til den separate ungeafdeling og til det større inspirationsområde.

Rent indretningsmæssigt er der meget genbrug. Men der er også kommet nye møbler til. Blandt andet et bord af den anerkendte kunstner Malene Bach.
Janni Nolting

Den røde sofa gør det hjemligt

Jørgen Lundsgaard kommer på Korsør Bibliotek hver dag. Han er yderst tilfreds med den nye indretning. Mere plads, mindre støj og den røde sofa er ifølge ham nogle af gevinsterne.

Den nye røde sofa tiltrak ham med det samme.

- Det var den første forandring, jeg lagde mærke til, da jeg kom her efter ombygningen, forklarer Jørgen Lundsgaard, der vist må siges at være en kernelåner med sine daglige besøg.

Han har sat sig godt til rette i det røde læder, og vurderingen af bibliotekets nyindretning kommer med det samme:

- Det er blevet mere hjemligt med flere kroge, hvor man kan føle sig lidt isoleret. Der er mere plads, mindre støj, og det er i det hele taget meget rarere at være her. Det er utroligt, at der skal så lidt til.
Janni Nolting

tirsdag den 4. august 2009

To børnehavebiblioteker indviet

Slagelse Bibliotekerne har indviet to ny børnehavebiblioteker - i Vestermose Børnehave i Hallelev og i Børnehaven Sputnik i Rude.

I den forbindelse holdt bibliotekets tilknyttede medarbejdere et Bogvogter-kursus i Børnehaven Sputnik. Formålet med kurset er at skabe interesse for bøger og læsning. Børnene lærer at omgås bøgerne hensigtsmæssigt, f.eks. at bladre uden at rive i bøgerne og dermed sikre bibliotekets bøger en længere levetid. Børnene får også hver sit personlige kursusbevis, hvor der står, at de er udlærte "bogvogtere".


Et skrækeksempel blev vist ved en bog, hvor der var sat en klat tyggegummi i, malet og tegnet, revet og klippet i nogle af siderne, og som desuden havde været i berøring med en rugbrødsmad. Dét vakte opmærksomhed - alle børnene kunne se, at det var forkert og ulækkert.

I Vestermose Børnehave blev alle børn samlet, den røde snor blev klippet over af bibliotekar Berit Ahlmann Hansen, og institutionsleder Maria Søberg læste en historie op. Det lille bibliotek blev hurtigt fyldt af nysgerrige børn, og de første forældre var snart på pletten. Derefter blev der serveret kage på legepladsen.

Børnehavebiblioteket er et lille bibliotek ...
placeret i børnehaven. Her kan forældre og børn låne bøger ved at notere i en bog, hvilke bøger, der er lånt med hjem. Bøgerne er udlånt fra Slagelse Bibliotekerne, men man behøver ikke have lånerkort for at låne bøger i Børnehavebiblioteket. Børnehavebiblioteket er dog kun for børnehavens børn, deres forældre, søskende og personale.
Lone Arevad

Bibliotekshygge for børn og forældre

Som noget ganske nyt tilbyder Slagelse Bibliotekerne en guidet tour for børn og deres voksne gennem bøger, spil og film, kælder og andre krinkelkroge. Og så skal der selvfølgelig også lidt godt i maven! - Opfordringen lyder altså: Kom og oplev biblioteket og opdag dets mange muligheder!

Personalet vil fortælle om og vise bibliotekets mange tilbud og tage jer med på en spændende rundtur – også der, hvor I ikke har været før. Der skal kigges på bøger, film og spil, og der bliver mulighed for at spille med børnene og få et indblik i, hvad der sker i børneværelset anno 2009.

Vi slutter af med en god bid mad til alle tilmeldte, og tilmelding skal ske senest mandag 1. september til dit lokale bibliotek. Arrangementerne med bibliotekshygge finder sted på følgende datoer:

Skælskør Bibliotek: Torsdag 10. september kl. 17-18.30
Korsør Bibliotek: Mandag 14. september kl. 17-18.30
Slagelse Bibliotek: Tirsdag 15. september kl. 17-19

Ved tilmelding tælles både børn og voksne med. Vi vil desuden bede jer oplyse børnenes alder. Der er plads til max. 20 deltagere pr. arrangement, og det er ’først til mølle’-princippet, der gælder.
Lone Arevad

Virkeligheden findes i de intense øjeblikke

Anne V. Gross illustrerer dette efterårs bibliotekskalender. Hun tror på det romantiske og intense øjeblik, men erkender samtidig, at ikke alt kan gøres romantisk – end ikke opvasken, selvom hun har forsøgt.

Slagelse Bibliotekerne har valgt kunster Anne Vibeke Gross til at illustrere forsiden til dette efterårs bibliotekskalender. Det eventyrlige islæt, den intense oplevelse og den energifyldte tango passer perfekt til efterårets aktiviteter, hvor du kan drømme dig væk til skumringsaftenerne, skyde din egen lommefilm og give den gas på gulvet sammen med gymnastikinstruktører. Arrangementer der kan skabe netop de intense øjeblikke, som Anne V. Gross værdsætter.

- Jeg kan godt lide at opfatte virkeligheden i et romantisk skær. Jeg er nostalgiker, sådan meget åndelig. Jeg ser lidt mere i det hele, forklarer den 35-årige kunstner, der er vokset op i Skælskør og i dag er bosat på Vesterbro.

- Jeg synes, at flygtige ting tager alt for meget opmærksomhed i vores dagligdag. Og jeg tror ikke, at man husker opvaskene, som man vil huske en dans, et blik – glimtet af det fantastiske.

Hun søger de romantiske og intense øjeblikke i storbyens liv, i dansen, i kærligheden og i erotikken, og alle dele bruger hun i sine billeder. Men hun har ikke helt villet opgive den opvask, så hun har prøvet at male den i et romantisk skær. Men projektet måtte opgives.

- Selvom jeg prøvede at arbejde med lyset, blev der ikke så meget drømmevask ud af det.

Siden barndommen
- Da jeg var rigtig ung, kom inspirationen fra bøger, digte og myter, og jeg malede mine billeder i en meget eventyrlig form. Der er stadigvæk en eventyrlig fortolkning i mine billeder, men nu er det bare over virkeligheden i stedet for.

Hun går ikke bare i gang med at male og ser, hvad der kommer ud af det.

- Inden jeg begynder, har jeg en klar idé om, hvad jeg vil male. Og der kommer et punkt, hvor jeg synes, at det er perfekt. Hvor jeg tænker, at hvis jeg rører mere ved det, så ødelægger jeg det.

Anne V. Gross har altid malet, og både hendes farfar og far var kunstnere. Derfor blev hendes børnetegninger også taget seriøst. Men hun lavede for alvor billeder, da hun flyttede for sig selv.

- Min aktive periode begyndte i 1992, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg kommer fra en familie, hvor vi taler utrolig meget, og pludselig var jeg alene med mine tanker og følelser, og jeg havde behov for at udtrykke dem et sted.

Ingen hobbykunstner
Et sted er blevet til flere i løbet af årene. Tangoen og skriveriet giver hende andre udtryksformer.

Hun mener ikke, at man som kunstner kun behøver at udtrykke sig via et medie.

- Det at være kunstner er meget grundlæggende, enten har man lysten til at udtrykke sig, eller også har man det ikke. Jeg maler oftest, fordi jeg bare er bedst til det. Der har der ikke været nogen tekniske forhindringer. Det kan jeg.

Hun er cand.mag. i russisk og dansk - med speciale inden for litteratur og kultur. Hun har valgt den russiske linje, fordi kulturen og væremåden fascinerer hende. Den alvorlige attitude, hvor man nedenunder finder en dybde, som hun ofte mangler andre steder.

For tiden arbejder hun på et bureau, som arrangerer rejser til Rusland. Men selvom hun har et arbejde, hvor hun ikke bruger malerkunsten, betegner hun sig ikke som en hobbykunstner, for det er så grundlæggende en del af hende. Hun er kunstner. Hele tiden. Altid. Derfor drømmer hun også om at kunne leve af sin kunst på et tidspunkt blandt andet som illustrator til bøger eller ved at lave plakater.

Læs mere om Anne V. Gross på hjemmesiden:
www.galeriegrossartig.dk og se hendes udstilling på Korsør Bibliotek i perioden 31. august til 12. september.
Janni Nolting

Når biblioteket sejler under splitflag ...

… ja, så er det, fordi en bibliotekar er på vej til Agersø for at passe udlånet på denne lille ø i Storebælt.

Både Agersø og Omø har en begrænset biblioteksbetjening. Mange af øernes beboere har deres daglige arbejde på Sjælland og benytter biblioteket i Skælskør, men andre har deres arbejde på øerne og kommer derfor ikke så ofte til den store naboø. Og som alle andre steder er der ældre mennesker, som ikke godt eller slet ikke magter den lange tur.

Som modpol til de store biblioteker i Slagelse, Korsør og Skælskør er der derfor biblioteksbetjening på øerne, men under mere ydmyge forhold. På Agersø holder biblioteket åbent i godt en time den første onsdag i hver måned - dog ikke i skoleferien. Biblioteket har til huse på Agersø Skole. I dét lokale, der fungerer som kontor for skolens lærere og som skolebibliotek, har folkebiblioteket tre hylder til rådighed.

Det vil være en overdrivelse at sige, at det vrimler med lånere, men til gengæld får øboerne den særlige service, at de til enhver tid (når skolen holder åbent) kan gå på biblioteket og forsyne sig med litteratur fra depotet, som i omfang kan rummes i 3 mælkekasser under transporten fra biblioteket i Skælskør og til øen.

Kvikke lånere ringer deres bestillinger til Skælskør forud for bibliotekets besøg, og kommer så – dog ikke nødvendigvis i åbningstiden - og henter en bibliotekspose med deres bøger, som står til afhentning med lånerens navn på. Aflevering af lånte materialer foregår på samme måde. Let, enkelt og uden unødig administration.

Skulle nogen få et særligt behov, der nødvendigvis må opfyldes inden bibliotekets næste besøg, kan det aftales, at en pose bøger sendes over med færgen og afhentes af låneren på kajen i Agersø Havn.

Bibliotek i mælkekasser!
På Omø er den stedlige skolelærer Ole Odsgaard på bibliotekets lønningsliste og holder biblioteket åbent to gange ½ time om ugen. Her er forholdene endnu mere ydmyge, hvilket især skyldes den begrænsede plads på skolen. Bibliotekets depot bliver i mælkekasserne! Også her indtelefoneres bestillinger til Skælskør, og når Ole tager til lærermøde i Skælskør, stikker han inden om biblioteket og henter bestillingerne og returnerer de lånte materialer. Enkelt og fleksibelt og uden unødige omkostninger til ekstra transport. - På denne ganske enkle måde tilgodeses behovet for biblioteksbetjening i to små lokalsamfund med en ressourceindsats på under to timer om ugen - og til alles tilfredshed.
Bent Rasmussen Toelberg

AGERSØ
Areal 6,84 km2 - 233 indbyggere (2008) - Sejltid fra Stigsnæs 15 min.

OMØ
Areal 4,5 km2 - 187 indbyggere (2006) - Sejltid fra Stigsnæs 45 min.

Dronning Margrethe besøgte de 2 øer i juni - hvornår har du sidst været der?

NYTTIGE INFORMATIONER
På de lokale turistkontorer kan du få foldere om Agersø og Omø. Du kan også studere de to øers egne hjemmesider på nettet.

Agersø:
www.agersoe.com
Omø: www.omoe-net.dk
Færgetider til Agersø og Omø: www.faergevest.dk

Man kan naturligvis nøjes med en sviptur til de to lokale øsamfund, men der er også mulighed for at bruge længere tid på de dejlige øer. - Agersø kan byde på både campingplads og kro, og på naboøen finder du Omø-perlen, hytter og private overnatningsmuligheder.

Vil du være byens bedste bogæder?

Slagelse Bibliotekerne fortsætter succesen med anmelderklubben for læselystne børn og unge i 4.–6. klasse.

Det er nu tredje gang, at bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør kører en sæson med Bogæder-klubber. Denne gang vil der især blive fokuseret på forfatterskaber. Der skal ikke kun snakkes bøger på møderne. Meningen med læseklubben er ikke at lave noget lektielignende, men at tilbyde et mødested, hvor der vil være en skøn blanding af bogsnak, quiz, guf og masser af hygge. Hver deltager udvælger til hvert møde mindst én bog, som læses til næste møde og herefter præsenteres for de andre i læseklubben.

Det første møde finder sted på følgende datoer:
Torsdag 24. september kl. 15-16 i Korsør
Tirsdag 29. september kl. 15-16 i Slagelse
Fredag 2. oktober kl. 14.30-15.30 i Skælskør

’Byens Bedste Bogæder’ har ca. 8 møder i hver sæson med i snit tre uger imellem. Vi slutter sæsonen af i foråret med en stor quiz, hvor man dyster mod Bogæderne fra de andre biblioteker i kampen om store præmier. Det er desuden planen, at en kendt forfatter vil gæste biblioteket i begyndelsen af 2010. Her er medlemmerne af Bogæder-klubben særligt indbudt.

Tilmelding til læseklubben skal ske på dit lokale bibliotek i perioden fra mandag den 10. august til fredag d. 11. september. Her skal du udfylde en blanket med navn, adresse, alder og skole. Her findes også en folder med nærmere informationer om læseklubben. Der er plads til max. 15 deltagere på hvert hold, og det er ’først til mølle’ princippet, der gælder. Læs om tidligere Bogæder-arrangementer på vores hjemmeside
www.slagelsebib.dk under Børn.
Lone Arevad

Bogæder-møder i 2009:

Slagelse:
Tirsdag 29. september
Tirsdag 20. oktober
Tirsdag 10. november
Tirsdag 1. december
Alle dage kl. 15.00-16.00
Kontaktpersoner: Berit og Lone

Korsør:
Torsdag 24. september
Torsdag 22. oktober
Torsdag 5. november
Torsdag 26. november
Torsdag 10. december
Alle dage kl. 15.00-16.00
Kontaktpersoner: Kirsten og Arne

Skælskør:
Fredag 2. oktober
Torsdag 22. oktober
Torsdag 12. november
Torsdag 7. december
Alle dage kl. 14.30-15.30
Kontaktpersoner: Gunver og Ellen

40 års jubilæum

Musikbibliotekar Hans Juhl Larsen kunne onsdag 15. juli fejre 40 års ansættelse på Slagelse Bibliotek. Bibliotekschef Torben Jano holdt en flot tale for Hans, og den glade jubilar blev ved en festlig reception rigt begavet. Her har han netop fået overrakt kommunens gave.

Lånere, kolleger fra hele landet og familie var kommet til Slagelse i dagens anledning.

Netmusik.dk boomer

Bibliotekernes onlineudlån af musik er på det nærmeste eksploderet i april og maj måned. Det var ikke en apilsnar, men derimod en genfødsel.

Websitet og biblioteksservicen netmusik.dk er ”nytænkt” i en kraftigt forbedret version. Der er adgang til næsten ubegrænset forbrug i hidtil uset hastighed. Desuden er servicen blevet landsdækkende. netmusik.dk er danske folkebibliotekers tilbud om gratis lån af musik på Nettet.

Motorvej til gratis musik
De første måneder med det ny netmusik.dk har betydet en mere end en tredobling af download (downlån) på Slagelse Bibliotekerne. I maj måned blev der gratis downloadet ca. 10.000 musiknumre via netmusik.dk, i juni måned lidt færre.

Tidligere har netmusik.dk leveret ca. 3.000 musiknumre til Slagelse Bibliotekernes brugere, men efter aprils lancering af den nye netmusik.dk er tallet eksploderet. Det skyldes, at brugerne i modsætning til tidligere, har mulighed for et næsten ubegrænset forbrug. Dette, sammen med det nye websites hastighed og brugervenlighed har åbnet en bred motorvej for online lån af musik.

1,6 millioner musiknumre venter på dig
Lige nu ligger der over 1,6 millioner musiknumre svarende til 120.000 albums og bare venter på at blive lånt. Kataloget indeholder både populært og unikt. Der er adgang til de seneste nye hits samtidigt med at man kan finde unikke nationale kataloger, som hverken findes på bibliotekernes Cd-hylder eller i musikbutikkerne. Indholdet i netmusik.dk er vokset eksplosivt det seneste år. Servicen startede i slutningen af 2004 med ca. 35.000 musiknumre.

Alternativ til pirateri
Servicen optræder nu i sin fjerde version på lige så mange år, men aldrig tidligere har udviklingen været så markant. Brugerne har adgang til hidtil usete mængder downloads. Hvor hvert enkelt bibliotek tidligere havde kvoter for både bibliotekets og enkeltbrugernes downloadmængde, er disse lidt ”snærende bånd” nu blevet løst. Downloadhastigheden er mangedoblet, og websitets brugervenlighed er i top. Det gør netmusik.dk til et attraktivt, og ikke mindst lovligt alternativ til piratkopiering og ulovlig fildeling.

Smart musikbibliotek
Netmusik.dk er et supplement til bibliotekernes udlån af fysiske cd’er. Der er dog den forskel, at der aldrig er kø eller karenstid til musikken. På netmusik.dk er der altid et ledigt eksemplar, og det meste er tilgængeligt på udgivelsesdagen til forskel fra Cd’erne på bibliotekernes hylder, som har en lovpligtig karenstid på fire måneder.

Folkebibliotek-united
netmusik.dk tilbydes af et samlet dansk folkebiblioteksvæsen. Hvert enkelt kommunebibliotek har skullet tegne abonnement på netmusik.dk. Det har samtlige biblioteker så valgt at gøre. Dermed er netmusik.dk landsdækkende – en biblioteksservice til alle danske borgere.

Prøv Slagelse Bibliotekernes netmusik
Naturligvis tilbyder Slagelse Bibliotekerne også netmusik.dk. Er du allerede bruger af biblioteket kan du låne musik med det samme. Har du brug for vejledning er du velkommen til at kigge indenfor på biblioteket. God fornøjelse!
Mai-Britt Kelstrup

www.netmusik.dk - det med småt:
For at kunne benytte netmusik.dk skal du være registreret låner på et dansk folkebibliotek. Musikfilerne kan downloades gratis fra websitet netmusik.dk i Windows Media Audio format og virker i én uge fra første afspilning. Musikfilerne kræver desuden Windows platform.

Piratkopiering ikke okay
Mandag 22. juni skrev MetroXpress, at hver tredje dansker indrømmer at have downloadet ulovligt, og ifølge en undersøgelse fra Brancheorganisation Ifpi er 95 procent af alle downloads fra nettet ulovlige. Dét fik direktøren i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, til at udsende en pressemeddelelse, hvor han slog fast, at bibliotekerne synes sgu ikke, at piratkopiering er okay.

Gratis lydavis

Slagelse Bibliotekernes lydavis med lokalt nyhedsstof er et gratis tilbud til kommunens borgere. Lydavisen er i første række henvendt til de mennesker, som ikke selv er i stand til at læse dagens nyheder i avisen.

Lydavisen udkommer en gang om ugen, og den består af lokale nyheder fra Slagelse-området. Stoffet hentes fra de lokale medier som Sjællandske, Søndagsavisen, UgeNyt, Korsør Posten og Skælskør Avis. Der er både længere artikler, navnestof og officielle meddelelser.

Lydavisen redigeres af assistent Aase Jensen på Slagelse Bibliotek, hvorefter den bliver indlæst hos NOTA (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder). Herfra sendes lydavisen med almindelig post til alle abonnenter. Lydavisen skal ikke returneres til biblioteket eller til NOTA. Lydavisen er indspillet på en CD i det såkaldte Daisy-format. Den ligner ganske vist en almindelig CD, men den kan ikke afspilles i et almindeligt stereoanlæg. Der kræves en særlig Daisy-afspiller med hukommelse, og der er tale om en afspiller med en række nyttige tekniske finesser, som gør det nemt at bruge den. Det er muligt at få stillet en afspiller til rådighed fra kommunen i henhold til Serviceloven.

Abonnement på lydavisen
Tilbuddet om gratis lydavis er i første række rettet mod blinde, svagtseende eller ordblinde medborgere. Har du familiemedlemmer eller bekendte, som kan have glæde af tilbuddet, kan du hjælpe dem med at blive abonnent på lydavisen. Henvendelse skal ske til ét af Slagelse Bibliotekerne med alle relevante oplysninger. - Spørgsmål kan rettes til Aase Jensen på tlf. 58 57 39 39.

Visitation
Man visiteres til en daisy-afspiller af Tale-Høre-Syn på tlf. 58 57 57 60. Tildeling af hjælpemidler sker efter individuelt skøn, og biblioteket kan således ikke garantere, at man kan få stillet en afspiller til rådighed.

Lyst til at læse noget nyt?

Anbefalet af Leif P. Jørgensen,
Administrationen,
Slagelse Bibliotek:


SVENSKE FAVORITTER

Nu om dage læser jeg mest nordiske krimier og spændingsromaner. Det behøver for min skyld ikke være fin litteratur eller kunst med stort K, men det må gerne være - ja, simpelthen spændende.

Dét er Jan Guillou’s serie om agent Hamilton, om end man undervejs kan blive lidt irriteret på både hovedperson og forfatter. Umiddelbart havde jeg ikke troet, at jeg ville lade mig indfange af et middelalderdrama, men Guillou’s serie om tempelridderen Arn Magnusson og den tids politiske magtkampe og intriger er alligevel elementært spændende og samtidig historisk interessant. Og så er der humor, romantik, action, samfundssatiriske drillerier, ny indsigt og meget andet i samtlige af Guillou’s tykke romaner. Glem heller ikke ”Tyvenes marked” med en ny heltinde, Ewa Johnsén, som også dukker op i senere romaner.

Kvinderne er også i front i de fleste af de mest populære danske krimier, som er skrevet af Elsebeth Egholm og Sara Blædel - ja, man fristes til at tilføje Hanne-Vibeke Holst’ til tider ganske medrivende romaner - og hos de svenske medsøstre Liza Marklund, Camilla Läckberg, Åsa Larsson og Mari Jungstedt (hvis fjerde Gotlands-krimi dog er noget af en skuffelse).

Kriminolog og professor
Alligevel vil jeg først og fremmest anbefale to mandlige svenske krimi-forfattere. Du tænker sikkert straks på Stieg Larsson, som visselig var fornøjelig læsning, eller Arne Dahl, hvis romaner om A-gruppen er rigtig spændende, men her skal vi først beskæftige os med Leif G. W. Persson. Han er intet mindre end uddannet kriminolog og professor i politiefterforskning, og så er han en gudbenådet forfatter. Et særkende for Perssons skrivestil er den konstante vekslen mellem personernes dialog, og så de anderledes syrlige kommentarer, som selvsamme personer tænker om hinanden i samme åndedrag.

I sidste års ”Falder frit som i en drøm” satte kriminalchef Lars Martin Johansson - manden der kan se om hjørner - sig for at opklare Palme-mordet, og dét er stadig yderst relevant, selv her mere end 20 år efter. Her møder vi også politiinspektør Anna Holt, som Persson har skabt sammen med Jan Guillou. - I år udkom så ”Den der dræber dragen” med den både aparte og komiske kriminalkommisær Evert Bäckström i endnu en lidet flatterende hovedrolle. I den tidligere bog ”Linda - som i Lindamordet” stiftede vi første gang bekendtskab med den altid sultne politimand, så gæt selv hvad ”den bäckströmske supersalami” dækker over. Også andre romaner af Leif G. W. Persson er simpelthen mageløse, alene titlerne: ”Mellem sommerens længsel og vinterens kulde” og ”En anden tid, et andet liv”.

Barbarotti er Nessers nye helt
Den anden svensker, som jeg gerne vil anbefale, er Håkan Nesser. Han blev uddannet som adjunkt i svensk og engelsk, men begyndte siden hen at skrive. Han har en længere produktion bag sig. ”Menneske uden hund” var min introduktion til forfatteren, som her lancerede en ny seriehelt, Gunnar Barbarotti. Han får nok at se til omkring juletid, da to medlemmer af en familie forsvinder. Vi fornemmer hurtigt, at meget er fejet ind under gulvtæppet. Bag facaden er familieidyllen langtfra intakt, og er de forsvundne bare taget af sted fra julehyggen eller er der sket en forbrydelse? - Det er der med garanti i seriens næste bog, ”En helt anden historie”, hvor en mystisk person tilsyneladende orienterer vores helt om forestående mord. - Den næste bog i serien om Barbarotti er allerede udkommet med titlen ”En fortælling om hr. Roos” (årets svenske krimi i 2007). En oplagt idé til ferielæsningen!


Laleh - kvindelig multikunstner
Musik skal der til, og det er herligt at orientere sig i alverdens genrer og opdage nye navne i musikbiblioteket.

Laleh opdagede jeg dog først på radio, hvor hendes hit ”Live Tomorrow” straks fangede. Nu er hun aktuel med sin tredje CD, og den er aldeles fremragende. ”Me And Simon” er titlen, sikkert inspireret af singleudspillet ”Simon Says”. Som tidligere synger Laleh på tre forskellige sprog: engelsk, svensk og persisk (farsi).

27-årige Laleh Pourkarim er nemlig født i Iran, men hendes forældre tog hende med ud af landet, hvor præstestyret stadig hersker, da hun var knapt 1 år. Som 12-årig kom Laleh med familie til Göteborg i Sverige, og allerede i 2000 blev hun verdenskendt i det nye hjemland for en af hovedrollerne i den populære spillefilm ”Jalla! Jalla!”. Laleh pladedebuterede med et album i eget navn i 2005, den med ”Live Tomorrow”, og året efter fulgte ”Prinsessor” med sange som ”Det är vi som bestämmer”. I 2007 indspillede hun sangen ”Snö” med London Symphony Orchestra til filmen ”Arn” efter Jan Guillou’s tempelridderhistorier.

Laleh er et multitalent, ikke kun når hun ubesværet veksler mellem flere sprog på samme plade. Hun har også skrevet alle sangene på ”Me And Simon”, hun spiller det meste, synger alle korstemmerne, og så har hun selv produceret alle sine udgivelser. Hun formår på samme tid at skabe radiovenlige pophits og vemodige svenske viser med orientalske anstrøg. Det har indbragt flere velfortjente Grammy-priser i Sverige.

Lån ”Me And Simon” på biblioteket eller fra netmusik.dk - eller endnu bedre: gå ud og invester i den fantastiske plade med en sød og snurrig pige, der skaber helt sit eget musikalske univers. For mig lyder denne skive som én af årets allerbedste! - Advarsel: kan være stærkt vanedannende.

Mød Laleh på hendes hjemmeside
www.laleh.se, og naturligvis er der mange video-klip med hende på YouTube. Start f.eks. med den fantastisk flotte ”Live Tomorrow” og lad den være en øjen- og øren-åbner, også for dig.

God fornøjelse!

Lær mere om IT

I oktober-november 2009 starter Danmarks Radio i samarbejde med IT- & Telestyrelsen en kampagne på TV, i radio, aviser og blade.

Kampagnens formål er at motivere den store del af danskerne, som har ringe IT-færdigheder, til at bruge de digitale muligheder i højere grad. Kampagnen sætter fokus på de mange fordele, som computere, internet, mobiltelefoner og alle de andre digitale medier kan give danskerne i deres hverdag. IT kan simpelthen gøre livet nemmere, sjovere og rigere.

Det gode eksempels magt: I kampagnen fortæller udvalgte danskere deres egen historie om deres utryghed ved at bruge IT, og om hvordan de - efter at være kommet i gang - har fået et lettere og sjovere liv med godt udbytte af brugen af den ny teknik i deres hverdag.
Det kan f.eks. være en mormor, der på TV fortæller om, at hun ellers aldrig har brugt IT. Dels har hun følt sig utryg, dels har hun ikke haft det store behov. Men da hendes barnebarn flytter til USA, opdager hun, hvor besværligt og dyrt det er at komme i kontakt med hende. Mormor beslutter sig for, at nu er der en rigtig god grund til at sætte sig ind i, hvordan hun sender e-mail, chatter m.m., så hun kan være i kontakt med sit barnebarn, så tit hun vil. Hun fortæller også om, at IT slet ikke er så ”farligt” som hun ellers gik og troede. Hun er glad for, at hun er kommet i gang og har mod og lyst på at lære mere.

IT-formidlere: Der er på landsplan uddannet 60 IT-formidlere. På Slagelse Bibliotekerne har Karl-Gustaf Jensen og undertegnede taget uddannelsen, som bygger på de pædagogiske principper i Herskin-modellen. I første omgang bliver det IT-formidlernes opgave at introducere andre kollegaer, som har lyst til at undervise IT-svage borgere, for de pædagogiske principper, så de er klædt på til at gå ud og undervise. Sammen med formidlere fra bibliotekerne i Roskilde og Køge er vi ved at planlægge et undervisningsforløb for vore kolleger.
Feedback vil løbende bringe orientering om, hvordan det går med projektet og om de tilbud, som senere gives til de borgere, som har fået lyst til at deltage i: Lær mere om IT
Eva Haulrig