mandag den 11. august 2008

The American Invasion

Korsør havde i juli besøg af Explorer - et krydstogtskib med ca. 600 unge amerikanske passagerer mellem 17 og 23 år.

Skibet ankom tirsdag den 8. juli og sejlede igen den 11. juli om natten. Det var første gang et krydstogtskib opholdt sig i flere dage i Korsør. Skibet er et flydende universitet, og de unge tager et semester ombord, mens de sejler rundt på verdenshavene i 60 dage. Under besøget var der udflugter til bl.a. Folketinget, hvor de lokale politikere Troels Christensen (V) og John Dyrby (S) fortalte om det danske folkestyre. Nogle af de unge har været på virksomhedsbesøg, rundvisninger i byen og ture til København og Odense.

Gratis adgang
Korsør er den mindste destination på turen med Explorer, og vist det eneste sted, hvor biblioteket næsten er det første hus man møder på vejen væk fra skibet. Vi blev et regulært tilløbsstykke. Skibet har ganske vist Internetadgang, men det er dyrt at bruge det, så bibliotekets tilbud om gratis Internetadgang gav lange ventelister, og vi endte med også at åbne bibliotekets IT-under-visningslokale for the american invasion. Her administrerede de unge selv at fordele tiderne, så alle kom til. Der var hele tiden fyldt op og tillige nogle, der sad og ventede - og der var musestille.

Én af de unge fortalte os, at han ikke havde haft råd til at være på skibets Internet i den sidste måned! (3 timers brug kostede 100 $ - som p.t. svarer til 483 danske kroner). Derudover var der nogle af bibliotekets naboer, der ikke havde spærring på deres trådløse netværk, og unge med bærbare PC'er - nogle fancy små nogle - kunne derfor ses rundt om biblioteket, hvor de nu kunne fange et trådløst netværk.

Alle de unge mennesker var meget søde, høflige, tålmodige og taknemmelige. Og så vidt jeg har hørt gik de i folk med træsko på i Korsør by som helhed. De unge færdedes meget på alle torve og stræder og de var nemme at komme i snak med.

Bibliotek fik ros på TV
Torsdag aften havde TVØst en udsendelse fra Explorer, og her fik biblioteket megen ros for sin imødekommenhed - og nogle af personalerne fik også små gaver for deres hjælpsomhed. Men udover TV-omtale og ”verdensberømmelse” så var det en sjov uge, for de mange unge gav biblioteket nogle nye og uventede udfordringer, som alle syntes, det var sjovt at være med til at løse. Og det var tilmed en god oplevelse - ikke mindst at alle de, der var på arbejde/vagt kunne tale et andet sprog end modersmålet og dermed selv skabe en god kontakt til de unge.

Foto af Explorer venligst stillet til rådighed af Korsør Posten.
Marianne Løje

Det sker på Slagelse Bibliotekerne!

Bibliotekskalenderen for efteråret 2008 vil ligge klar til afhentning på alle Slagelse Bibliotekerne fra midt i august måned. Kalenderen med omtale af de kommende måneders aktiviteter og arrangementer ligger desuden fremme på uddannelsessteder og turistbureauer, og endelig kan du også se det samlede program på hjemmesiden http://www.slagelsebib.dk/

Bibliotekskalenderen for efteråret 2008 rummer både en mangfoldighed af kulturelle og kreative tiltag og en bred vifte af læringstilbud til børn og voksne. Her ud over rummer kalenderen en perlerække af gode tilbud fra de lokalhistoriske arkiver, bl.a. en lokalhistorisk foredragsrække, flere fine udstillinger og kurser i bl.a. slægtsforskning.

Kunst på kalenderen
Estrid Maria Eriksen hedder kunstneren bag omslaget på den aktuelle udgave af Bibliotekskalenderen. Estrids billeder er oftest abstrakte og tager udgangspunkt i eksperimenter med farver, skrift og forskellige materialer. Hun samler inspiration mange steder og mestrer mange teknikker, og hun har - ud over malerierne - designet messehageler og lavet morsomme fugle af skrot. Til omslaget på kalenderen har Estrid valgt et af sine naivistiske, farveglade malerier, der kan fornøje alle barnlige sjæle mellem 0 og 99 år. Se mere om kunstneren på http://www.estrid.dk/

Fra lokalt til internationalt
Bibliotekernes program er præget af, at vi i efteråret har valgt at deltage i flere lokale, regionale, nationale og internationale kulturelle tiltag, bl.a. Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39, Sundhedsugen i uge 41, Børnekulturugen i uge 44 og Nordisk Biblioteksuge i uge 46. Samtidig har vi fokus på samarbejdet med både foreninger, enkeltpersoner og institutioner for at give hvert enkelt arrangement så mange vinkler som muligt. Hertil kommer de arrangementer, hvor vi formidler bibliotekernes egne kernekompetencer. Cafe Æseløre og Bogæderne tager begge udgangspunkt i læselyst og bøger.

Mange flere IT-kurser for borgerne
Bibliotekerne landet over spiller en stadig større rolle i opbygningen af borgernes IT-kompetencer, dette gælder også for Slagelse Bibliotekerne. Selv om mange af forårets kurser blev dubleret, gik mange mennesker forgæves. Som en konsekvens af dette er kursustilbuddet udvidet i efteråret.

Hele det omfattende kursusprogram sigter efter at gøre den mere og mere nødvendige daglige brug af IT tilgængelig og anvendelig for alle, ung som ældre – erfaren som nybegynder. Digital selvbetjening, internet og e-mail for begyndere, køb og salg på nettet er blot et par af de ting man kan blive klogere på, på biblioteket i efteråret.


Mød biblioteket alle vegne
Du kan møde biblioteket i mange forskellige sammenhænge uden for bibliotekets fysiske rum. Bibliotekerne deltager i lokale festivals som Slagelse Festuge, Maritim Kulturuge i Korsør, Sct. Michaels Nat i Slagelse, År 2000-Folkefesten i Skælskør og Fyn rundt – men også i mange tværgående projekter, f. eks udarbejdelse af kulturpolitik, registrering af kunst i det åbne rum, kulturregionale børneprojekter m. fl..

På vegne af Oplevelse & Kompetenceudvikling
Marianne Løje

Skal bibliotekerne privatiseres ...

- og hvad så lige med public service forpligtelsen?
Som den første kommune i landet kan Ringsted om få år præsentere et bibliotek, som drives af private investorer. Sådan lød overskriften for nylig i Politiken. Lige siden har sagen fyldt godt i medierne, også her i agurketiden! - Forslaget kommer fra en rapport udarbejdet af rådgivningsfirmaet Cowi, og det rummer mange spændende overvejelser, der kan placere biblioteket midt i oplevelsesøkonomien. Der er dog temmelig mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med projektet i Ringsted. Generelt virker det underbudgetteret. f.eks. virker det en kende urealistisk, at det skal være muligt at skabe et attraktivt nyt bibliotek for 35 mio. kr.

Og så er der hele finansieringen. I forhold til dette at drive offentligt bibliotek med FRI og lige adgang til alle medier, kan tanken let komme under pres. Cowi skriver, at "biblioteket forudsættes opført og drevet af en privat ejer og operatør, af hvem Ringsted Kommune køber ydelser til opfyldelse af sin public serviceforpligtelse på feltet. En sådan model forudsætter politisk godkendelse og accept af de statslige tilsynsmyndigheder." Så det store spørgsmål er reelt, om man på samme tid kan privatisere biblioteket og sikre public service forpligtelsen?

Det er ofte sådan, at hvis man først privatiserer, så følger der meget hurtigt brugerbetaling efter. I forhold til at sikre fri og lige adgang til alle medier og skabe større uddannelsesmæssig lighed, vil det have grimme konsekvenser for standarden i Danmark at indføre betaling på bibliotekerne. Det har da også været drøftet først på sommeren.

Barfoed ønsker brugerbetaling
Finansordfører Lars Barfoed (K) har været ude med forslag om brugerbetaling på en række offentlige kerneydelser, bl.a. for lægebesøg og lån på biblioteket. Enkelte lokale venstrepolitikere har bakket op, ikke som en finansiering, blot som adfærdsregulerende middel! - Jeg kan så undre mig over hvad de vil opnå. At folk låner mindre på biblioteket? Men det er vel i samfundets interesse, at folk tilegner sig viden via biblioteket?

Bibliotekerne ryster iflg. medierne ved udsigten til, at det skal koste penge at gå på biblioteket, men uden større grund. Hverken Venstre eller Dansk Folkeparti bakker op. - Alle skal kunne få ny viden uden det koster noget. Vi er et videnssamfund, og hvis vi skal kunne klare os, må vi have noget mellem ørerne, siger kulturordfører Troels Christensen (V). - DF mener, at brugerbetaling vil opdele befolkningen i et A- og et B-hold. Det skal ikke være pengepungen, der bestemmer, om man kan få åndelig føde eller ej, siger Karin Nødgaard. - Brian Mikkelsen, konservativ kulturminister, hilser debatten velkommen, men støtter ikke sin partifælles forslag. - Personligt er jeg ikke tilhænger af brugerbetaling på biblioteker, siger ministeren.

Lad os holde dem fast på det!
Michel Steen-Hansen

Oplevelsescenter i Ringsted

Ringsted kommune har planer om at modernisere Nørre Torv og skabe et oplevelsescenter med bl.a. biograf, bowling, fitness, wellness og hotel. Ringsted bibliotek vil gerne være en del af det fremtidige center. Med 200.000 lånere årligt kan biblioteket trække kunder til centrets øvrige aktiviteter, og det er guld værd for en privat investor.

Et visionært projekt
Boghandel, musikcafé, mediecafé, turistforum, børne-ø med computerspil, bøger og film er nogle af de ting, som Danmarks første privatiserede bibliotek kommer til at indeholde, iflg. formand for Kulturområdet i Ringsted, Poul Erik Madsen (K). - Henrik Larsen, formand for kulturudvalget i Kommunernes Landsforening og radikalt byrådsmedlem i Kolding, kalder projektet visionært.

Bliver projektet realiseret?
Hvis oplevelsescentret bliver en realitet og biblioteket rykker med, bliver Ringsted bibliotek det første private folkebibliotek i Danmark. - Der er rigtig mange spændende muligheder i et samarbejde mellem det offentlige og det private. Det handler om hele tiden at skabe ny udvikling, også på biblioteksområdet. Det er en utopi at tro, at det kun er kommunerne, der er i stand til at gøre det, siger Poul Erik Madsen. Men indtil det i august måned bliver fastlagt og offentliggjort, hvem der er oplevelsescentrets private investor, findes centret og det privatiserede bibliotek stadig kun på papiret.

Ny national biblioteksstrategi?
Debatten om Ringsted-modellen har medført, at Socialdemokraterne i efteråret vil fremlægge et beslutningsforslag i Folketinget, der lægger op til en helt ny national biblioteksstrategi, der skal sikre, at bibliotekerne fortsat er et kommunalt drevet gratis tilbud for borgerne.

Lokalebooking via Internettet

Når foreninger i Slagelse kommune efter sommerferien vil afholde møder og arrangementer på bibliotekerne i Korsør, Skælskør, Slagelse og Vemmelev, kan de fremover selv klare bookingen af et passende lokale på Internettet.

Slagelse Bibliotekernes nye lokalebookingsystem er nu på plads, og når en forening har oprettet sig selv som bruger, kan man se hvor der er ledige lokaler, hvilket teknisk udstyr der er til rådighed, hvor mange stole og borde der er, og man kan også se billeder fra lokalerne. Man kan sende en bestilling på et mødelokale og der er også mulighed for at se en oversigt over alle sine bookinger. På bibliotekerne tager man imod bestillingerne og sender bekræftelser, når aftalerne er på plads. Lokalerne kan ikke lånes af privatpersoner, kun af foreninger eller institutioner.

- Foreningerne ligger jo inde med alle oplysninger om foredrag, debatmøder og alle andre typer møder. De ved også hvor mange deltagere der ventes til en bestemt mødeaften. Så er det naturligt, at de selv vælger tid, sted og det rette lokale og lægger en kort beskrivelse af det aktuelle arrangement ind, siger bibliotekschef Michel Steen-Hansen. Disse oplysninger bruges på oversigter over alle de aktiviteter, der finder sted på bibliotekerne. Med tiden kan de også vises på storskærm på bibliotekerne osv.

- Der afholdes utallige små og store møder på alle Slagelse Bibliotekerne, især i vintersæsonen. Derfor er vi glade for at tilbyde foreningerne den nye mulighed for selvbetjening via bookingsystemets såkaldte Borgerportal, siger bibliotekschefen.

Kæft, trit og retning

Et rids af børnelitteraturens fødsel

Der var engang, hvor ’der var engang’ ikke eksisterede. Hvor fortællingerne ved sengetid mestendels handlede om opdragende formaninger og trusler om bål og brand, hvis barnet ikke opførte sig ordentligt. Og dét i en grad, der må have fået selv det mest hårdhudede barn til at skælve - og ikke vugge - sig selv i søvn.

Sådan er det gudskelov ikke længere, selvom der da ofte er megen morale i nutidens billedbøger, letlæsningsbøger og den almindelige skønlitteratur for børn. Men der er en verden til forskel, når der i dag læses en af Kim Fupz Aakesons billedbøger med titler som ”Derfor prutter man” eller ”Den legetøjsløse stakkel”, frem for datidens belærende, nærmest messende vers fra en bog, der får retskrivningsordbogen til at virke både indbydende og munter.

Moral og gudsfrygt
Torben Weinreich er ph.d. og professor i børnelitteratur, senest ansat som leder af Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har i mange år forsket i børnelitteraturens historie samt skrevet en lang række bøger og artikler om emnet. Ifølge Weinreich var det almindeligt i datidens børnebøger over hele Europa, at opdrage børn til at blive gudfrygtige og opføre sig pænt. De skulle være ”gode borgere i samfundet”, som det i 1814 kom til at hedde i den første danske lov om folkeskolen.

Niels Bredals ”Børnespejl” eller ”Børne Speigel”, som det blev stavet dengang, regnes for Danmarks første børnebog. Den udkom i 1568, hvor Bredal var rektor ved Vejle Latinskole. Det kan være svært at gennemskue, at bogen faktisk er skrevet til børn. Til gengæld er dens budskab ikke til at tage fejl af. ”Børnespejl” skulle bruges til at ”spejle sig” og gøre, som der stod i den. I samtiden havde man også fx ”kvindespejle” og ”fyrstespejle”. Bogen er på vers og består af en række formaninger eller forskrifter for børn om, hvordan de skal opføre sig om morgenen, om aftenen, ved bordet, i kirken, i skolen osv.

Børn skulle dog ikke kun lære. Et formildende ”De skal ikke til enhver tid forbydes at lege,” er der da også blevet plads til i ”Børnespejl”. Vi skal dog langt op i 1700-tallet, før man accepterer, at børn også kan læse bøger for underholdningens skyld. Langt størstedelen af den børnelitteratur, der blev udgivet i denne første lange periode, stammer fra Tyskland. Ikke mindre end 86% af oversættelserne til dansk stammer, ifølge Weinreich, herfra. Også bøger fra andre sprog kommer til Danmark via tyske oversættelser.

Det er en opsigtsvækkende udvikling, at der i de første ca. 250 år af børnelitteraturens historie kun udkom godt 200 bøger, hvilket i gennemsnit svarer til mindre end én bog om året, og de fleste blev kun udgivet i ganske få hundrede eksemplarer. I dag udkommer der i Danmark op mod 200 børnebøger om måneden.

Ulykkeshistorier
Weinreich fremhæver ”En lille åndelig eksempelbog for børn” fra 1729 som et typisk eksempel på en bog, der skulle opdrage til gudsfrygt - f.eks. med udførlige beretninger om adskillige små børns omvendelse, eksemplariske levned samt glædelige død. Bogen var oprindeligt skrevet af englænderen James Janeway. Det er Weinreichs teori, at der kom mange af den slags dødsbøger i perioden på grund af den store børnedødelighed. Døden var på ingen måde et tabu dengang.

De morbide skræmmebilleder prægede børnelitteraturen helt op til midten af 1800-tallet. Det syntes at være det mest naturlige i verden, at børn skulle rammes af alskens ulykker, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Straffen for f.eks. at drikke koldt vand, hvis man var varm, måtte medføre døden, sådan som det fremgår i fortællingen ”Dandserinden”. Også Pierre Blanchards ”Tag dig i Agt” (oversat til dansk i 1844) dyrker den voldsomme tragedie, der hænder en lille pige, fordi hun iklæder sig sin fineste kjole og stiller sig foran kaminen. Ilden tager fat, og pigen brænder op. Børn måtte ikke være forfængelige!

Ligesom indholdet var bogtitlerne dengang meget lange og havde nærmest karakter af forbrugervejledninger. F.eks. Heinrich Hoffmanns ”Der Struwwelpeter”, som i dansk oversættelse blev til ”Vær lydig, eller lystige Historier og moersomme Billeder for Børn imellem 3-6 år”. Lystighed eller humor var der ellers ikke meget af i de såkaldte ulykkeshistorier.

”Den danske Skolemester” er en anden typisk bog fra 1766. Heri findes, fordelt på en række små hæfter, flere moraliserende og belærende samtaler mellem Monsieur Omsorg og hans elever, der bærer karakteristiske navne som Jomfru Net, Franz Hurtig, Johan Stræbsom og Jomfru Huslig. Formålet med historierne er, at piger skal lære husholdning, mens drengene skal lære for at forberede sig på et ”embede”.

Nye tider
Midt i 1700-tallet kom det underholdende til at spille en større rolle, bl.a. i de børneblade, der dukkede op i Danmark. Det første dansk skrevne børneblad, ”Avis for børn”, indeholdt bl.a. korte fortællinger, bearbejdet fra tysk, og nyhedsstof for børn, herunder en oversigt over børnedødsfald!

Tiden frem til begyndelsen af 1800-tallet var først og fremmest opdragelsens tid. Men nye strømninger pressede sig på, og børnelitteraturen blev efterhånden mindre salvelsesfuld.

Tidligt i 1800-tallet vandt fabler stor udbredelse. De skiftede efterhånden karakter fra at være prosafabler og blev til længere fortællinger, dvs. opbyggelige historier, som afrundes af en morale. Der var derfor stadig solide rødder tilbage til 1700-tallets dydslitteratur. Man fandt disse fabler i skolebøger, børneblade og de såkaldte ”Julegaver”.

Synet på barnet som en ufærdig eller lille voksen, man blot fylder viden på, ændrede sig. Tiden hvor man hygger sig med højtlæsning i familiens skød vinder indpas. Det er netop de korte former som eventyr, fabler og rimede digte, der egner sig til aftenhyggen, og 1800-tallet bliver da også i høj grad kortformernes periode i børnelitteraturen. Den nye tid går under betegnelsen Romantikken… men det er en ganske anden historie.
Lone Arevad

Kilder:
Weinreich, Torben: Historien om børnelitteratur. Dansk børnelitteratur gennem 400 år.
Stybe, Vibeke (red.): Børnespejl.


Lyst til at læse noget nyt?

Kirsten Rohde Jørgensen, Slagelse Bibliotek anbefaler:
Jeg har hentet et par titler frem fra fortiden, som har gjort et stort indtryk på mig.

Peter Steen: Tak skæbne - Peter Steens selvbiografi læste jeg for et par år siden. Jeg synes, den er fantastisk godt skrevet og fortalt. Den er hudløs ærlig og ikke spor krukket. Simpelthen en super god bog.

Henri Troyat: Sæden og høsten & Frihedens pris - For mange år siden slugte jeg disse 2 serier skrevet af Henri Troyat. Jeg var meget fascineret af disse fortællinger. Serierne er begge meget detaljerede i deres beskrivelser, og der er masser af romantik og spænding i dem. Man får samtidig nogle meget spændende og interessante beretninger fra Rusland og Frankrig.


Hector Malot: Frændeløs - Frændeløs er en fantastisk bog om en fattig dreng, der leder efter sin mor. I sin søgen efter hende kommer han i kontakt med gøglere og en masse både gode og onde mennesker. Det er meget længe siden, jeg har læst den, men jeg glemmer den aldrig. Den bog rørte mig dybt.

Lyst til at læse noget nyt?

Sanne Christensen, Slagelse Bibliotek anbefaler
De bøger, som jeg ville tage med på den så berømte øde ø, er Tolkiens, Rowlings og Christies. Men, dem kender alle jo i forvejen, så de er ikke særlig sjove at anbefale. Jeg vil i stedet pege på:

Mark Haddon: Den mystiske sag om hunden i natten … om autistiske Christopher, der beslutter sig for at opklare, hvem der dræbte naboens hund. Bogen giver et rørende og tankevækkende portræt af en dreng, der er anderledes. Christophers tankegang er ubønhørligt logisk og konsekvent, men helt uegnet til vores verden. Man læser med tilbageholdt åndedræt, fordi man fornemmer de ting, Christopher ikke har forudsætninger for at forstå.

Jonathan Coe: Flipperklubben … om en flok børn der bliver unge i 70’ernes England. Hvis man selv er vokset op i 70’erne, kan den læses for nostalgien, men det er under alle omstændigheder en dejlig bog med personer, man kommer til at holde af og en historie, der får tårerne frem til tider. Der er en del 2 (The closed circle, endnu ikke oversat til dansk), der foregår i 80’erne, men den er desværre ikke nær så god.

Niels Brunse: Ramoth-Bezer … om Robert, der har fået agorafobi og ikke tør gå ud af sit hjem. Det er samtidig historien om en tysk adelsmand, der finder sagnbyen Ramoth-Bezer. Via en god ven får Robert fat i adelsmandens gamle manuskript om den skjulte by, hvor man kan leve evigt. I sit arbejde med manuskriptet tvinges Robert ud af sin isolation og frem til en ganske overraskende slutning.

Stefano Benni: Baol … om troldmanden Baol, der skal hjælpe en oprørsbevægelse med at finde beviser på, at den onde diktator manipulerer med virkeligheden. Og historien om hvorfor alle Baols venner og kærester er forsvundet fra ham. Lad jer ikke afskrække af, at den er registreret som ’science fiction’ i biblioteksbasen - der er ikke et rumskib eller en alien i miles omkreds, og det er en smuk bog.

Flemming Jensen: Vejledning i sælfangst … om en dansk folkeskolelærer, der sendes til Grønland for at undervise. Han har intet kendskab til landet, folket, traditionerne, sproget – kort sagt: ingen forudsætninger overhovedet udover en folkeskolelærereksamen. Flemming Jensen er kendt som bl.a. komiker, og det slår seriøst igennem i bogen, der er noget af det morsomste, der er udgivet på dansk.

Halskov fra overdrev til lokalsamfund

Lokalhistorisk udstilling om Halskovs historie: 17 foreninger og institutioner er gået sammen om at lave en udstilling, der fortæller om Korsør-bydelen Halskov lige fra første gang vi støder på navnet og helt op til i dag.

Af emner der kan ses mere om og som behandles mere uddybende på udstillingen er bl.a.: kulfyret på Lygtebakken, skanserne på Lilleøbakken, postkortmotiver, Halskov Kirke, jernbanen, KOEN, Halskov-slægter, muligheder på et moderne bibliotek, naturgenoprejsningsprojektet på golfbanen, Halskov Lokalråd, Revhuset, Kulturhusets historie, spejderne på Halskov og en hel del mere!

Se udstillingen på Fæstningen: Vi åbner udstillingen i Magasinbygningen på Fæstningen i Korsør onsdag d. 20. august 2008 kl. 11. Udstillingen kører til og med 31. august 2008. Åbningstid hver dag kl. 11-16. Gratis adgang. Arkivar Jytte Skaaning fra Korsør Lokalhistoriske Arkiv og bibliotekar Kirsten Slot fra Korsør Bibliotek er tovholdere på udstillingen om Halskov.
Kirsten Slot