tirsdag den 7. oktober 2008

Carina Christensen ny kulturminister

Den konservative Carina Christensen blev den 10. september udnævnt til ny kulturminister. Hun efterfulgte Brian Mikkelsen, som havde forvaltet kulturen siden november 2001. Folkebibliotekerne hører under kulturministerens ansvarsområde, og derfor er bib-lioteksverdenen altid interesseret i, hvem der sidder i ministerstolen i Nybrogade, hvor Kulturministeriet har til huse. Med særlig opmærksomhed følges ministerens dispositioner i forhold til bibliotekerne!

Carina Christensen er 35 år gammel. Hun er uddannet som cand.negot. i 1998, har været medlem af Folketinget siden november 2001, og i december 2006 blev hun udnævnt til minister for familie- og forbrugeranliggender. I november 2007 blev hun transportminister, og hun nåede lige at indskrive sig i historien som brobygger til Fehmarn, inden hun den 10. september 2008 blev udnævnt til kulturminister.


Medierne havde ellers udpeget Carinas konservative kollega Lars Barfoed til ny kulturminister. Dét havde næppe vakt jubel på bibliotekerne. Barfoed var i foråret fremme med forslag om brugerbetaling på såvel lægebesøg som lån på bibliotekerne. Den slags ytringer har man ikke hørt fra den tidligere familie- og forbrugerminister, som nu skal have tid og lejlighed til at markere sig på kulturområdet. Det må gerne ske med nye og positive tiltag og udfordringer i forhold til bibliotekerne!

Ministeren vil søge dialog
Ved udnævnelsen sagde Carina: - Jeg vil sætte mig ind i alt og gå grundigt ind på alle fagområder. Jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange kulturfagfolk derude, som ønsker at netop deres fagområde bliver løftet mest. Men jeg er en meget dialogsøgende minister og er god til at lytte. Jeg har tænkt mig at gå i dialog med alle, lovede hun. Dog uden at løfte sløret for, hvor hendes fokus vil være som minister. - Jeg har lige fået ministeriet overdraget, så jeg skal lige have sat mig ned og tænkt mig om. Så jeg vil endnu ikke svare på, hvad jeg har tænkt mig at fokusere på, sagde hun.

Jyllands-Posten kunne berette, at Carina langtfra har fået et ønskejob. Hun var glad for Transportministeriet, og hun citeres for at det er ”rigtig, rigtig svært at skifte fra et job til et andet”. Samtidig afslørede den nye minister, at hun personligt har mere hjerte for kultur end sport, men dét får hun næppe at høre for fra biblioteksverdenen …

Leif P. Jørgensen

Kurser i lange baner

Kurser og undervisning af brugerne var et af de første indsatsområder, de ny-sammenlagte biblioteker tog fat på, da Slagelse Bibliotekerne var en realitet i januar 2007. - I løbet af året blev der indrettet undervisningslokaler til IT-kurser på alle tre biblioteker, så små hold af kursister kan få fingrene helt ned i informations-teknologien - eller, som det hedder i dét sprog: hands on.

Vi udviklede en række kurser om informationssøgning, både i bibliotekernes egen base samt i folkebibliotekernes fælles søgebase bibliotek.dk, begynderkurser om Internettet, e-mail og messenger - og mere specialiserede kurser som "Køb & Salg på nettet", "Pas og blåt sygesikringskort" og "Kend din teenagers hemmelige liv".

Og især blev der akut behov for kurser, da alle borgere i foråret 2007 fik tilsendt en digital signatur på cd-kort, og ikke mindst da Slagelse kommune senere på året ophørte med at sende lønsedler på papir til de ansatte. - Ud over kursusvirksomheden er det desuden Slagelse Bibliotekerne der står for kommunens telefoniske hotline om den digitale signatur (ring på tlf.: 58 57 34 44).

I alt blev der i 2007 afholdt 19 kurser med tilsammen 156 meget tilfredse deltagere. Det sidste ved vi, fordi vi altid spørger kursisterne hvad de fik ud af kurset, og vi er rigtigt glade for at gennemsnittet på en skala fra 1 til 5 lå på 4,2.

ENDNU FLERE KURSER I EFTERÅRET 2008
I år fortsætter - og udbygger - vi så succes'en. Grundlæggende kurser i Internet og e-mail er stadig et tilløbsstykke, ligesom e-boks og hvad man ellers kan bruge den digitale signatur til. - Til de mere specialiserede kurser er kommet Slægtsforskning på nettet og - et stort hit: "Digitalt kamera for begyndere". Vi tilbyder også kurser for "let øvede", f.eks. "Bliv bedre til e-mail", "Internet 2" og "Digital signatur 2".

Fra oktober til december 2008 afholder vi 34 kurser med over 330 pladser. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, enten ved personlig henvendelse eller pr. telefon. Er der overtegnet, er vi ikke bange for at dublere kurserne. - Hele kursusoversigten kan ses i Bibliotekskalenderen efterår 2008 (hent den på ét af bibliotekerne eller på vores hjemmeside).


Mai-Britt Kelstrup

Der Untergang vandt Smart-Parat-Svar

Salen på Skælskør Bibliotek var fyldt med glade elever. Forrest holdet fra Eggeslevmagle

Den store sal var tæt pakket med forventningsfulde unge, da den lokale finale i den landsdækkende quiz Smart-Parat-Svar løb af stabelen på Skælskør Bibliotek. 7.c fra Dyhrs Skole i Slagelse vandt over parallelklassen i en spændende finale.

Syv 7. klasser fra hele Slagelse kommune dystede torsdag den 25. september mod hinanden i kampen om at vinde den lokale runde af Smart-Parat-Svar. Senere følger den regionale runde, som Slagelse Bibliotekerne også er vært ved. Her møder holdet fra Slagelse de andre lokale vindere fra Holbæk, Kalundborg og Køge. Vinderen af denne runde vil gå videre til kvartfinalen og finalen, som finder sted på Bellevue Teatret den 25. november 2008.

Dyhrs Skole i finale
Begge hold i finalen kom fra Dyhrs Skole, og der var et tæt og spændende løb mellem 7.b og 7.c. Vinderholdet havde valgt navnet Der Untergang, og de sikrede sig 1. præmien, som var en check på 500 kroner samt bogen ”Spørg Olivia”. På forhånd havde klasserne udvalgt fem elever, der skulle repræsentere hele klassen ved den lokale runde, og det er også disse elever, der fortsætter i kampen om de store præmier til november. - Den lokale runde havde desuden deltagende hold fra Helms Skole i Korsør, Eggeslevmagle Skole i Skælskør samt Dalmose Centralskole, Antvorskov Skole og Marievangsskolen.

Det var en utrolig hyggelig dag med en fin stemning, der ikke blev ringere af, at Solskinsbyen i allerhøjeste grad levede op til sit navn.

Lone Arevad

Idéen med Smart-Parat-Svar er, at Den Gode Læser sættes i spil som en rollemodel, der allerede har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Det overordnede mål med projektet er at fremme og fastholde større børns læselyst i et bredt perspektiv. Og så skal det være sjovt. Den landsdækkende quiz er støttet af Læselystprogrammet, som Kultur-, Undervisnings- og Velfærdsministeriet står bag.

Populær arbejdsplads

Slagelse Bibliotekerne må være én af landets mest populære arbejdspladser. To ledige stillinger har været opslået, og vi er nærmest druknet i ansøgninger. - Den elektroniske postkasse har sagt pling gang på gang, postvæsenet har haft breve med i sækken, ja, en enkelt ansøger tog selv fra København til Slagelse for personligt at aflevere sin kuvert! - Ikke færre end 186 ansøgninger var indkommet, da fristen udløb den 18. september kl. 12.00. Et flot tal og kun få var sendt, fordi ledige p.t. skal søge 4 stillinger om ugen. Der var derfor omkring 180 fuldt seriøse ansøgere. Stadig et højt tal.

KOMMUNIKATIONSSTILLINGEN I FOKUS
De fleste lægger billet ind på en stilling som kommunikations-medarbejder. Det gav sig udslag i mange kreative og opfindsomme ansøgninger, som den lille ansættelsesgruppe møjsommeligt har gennemlæst. Andre ansøgere vil gerne være Slagelse Bibliotekernes nye udviklingschef, og også her begyndte nogle ansøgere at udfolde visioner for fremtiden allerede i deres ansøgning.

Der er nu afholdt ansættelsessamtaler, og forhåbentlig bliver de 2 populære stillinger besat så hurtigt, at vi allerede i næste nummer af Feedback kan præsentere de 2 nye medarbejdere, som skal være med til at tegne Slagelse Bibliotekernes profil i de kommende år! - Ærgerligt er det til gengæld, at vi må skuffe så mange udmærkede mennesker, som gerne ville have et job på vores populære arbejdsplads!


Leif P. Jørgensen

Privat bibliotek i Ringsted?

I sidste nummer af Feedback skrev vi om planerne om et privat bibliotek i et nyt oplevelsescenter på Nørretorv i Ringsted. Men hvor langt er sagen nået?

Det er umiddelbart lidt komplekst at svare på. Politikerne i Kultur- & Fritidsudvalget og Økonomiudvalget drøfter løbende sagen, og udover disse politiske behandlinger er konsulentfirmaet Cowi blevet bedt om yderligere verifikation af projektet. Rapporten skal afleveres til Ringsted Kommune og den kommende investor.

Der er tilsyneladende intet i den eksisterende lovgivning, der forhindrer, at Ringsted kommune lader sit bibliotek overgå fra at være kommunalt ejet til at blive privat. Det konkluderer en rapport, som er udarbejdet af kommunens egne embedsmænd, iflg. Dagbladet den 1. september. Dog er Biblioteksstyrelsen blevet bedt om at udarbejde et notat om evt. privatisering af biblioteket.

Når det gælder holdningen til et privat bibliotek, så har Socialdemokraterne i Kultur- og Fritidsudvalgets møde af 18. september fået ført til referat: "Socialdemokratiet ønsker ikke at driften af bibliotekets kerneopgaver privatiseres". Partiet har 7 medlemmer i det 21 mand store byråd.

Den interesserede læser kan finde mere om den politiske behandling af sagen i div. referater på Ringsted Kommunes hjemmeside under:
Om Kommunen / Lokalpolitik.

Leif P. Jørgensen

Bogæderne starter igen

Så er det blevet tid til endnu en omgang Byens Bedste Bogæder, anmelderklubben for alle børn i 4.-6. klasse.

Har du mod på at læse en masse spændende bøger inden for forskellige temaer, så meld dig som Bogæder på dit lokale bibliotek.

Byens Bedste Bogæder slutter sæsonen af i marts måned næste år, hvor vi vil gentage succesen med en storstilet quiz med flotte præmier. Så mød op på dit lokale bibliotek og hør nærmere.

Sidste års Bogæder-klub var en stor succes med godt 60 tilmeldte børn fordelt på bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Vi håber, at tilslutningen i år vil være lige så stor.

Vi starter sæsonen på følgende datoer:

Slagelse: Tirsdag 7. oktober kl. 15-16
Korsør: Onsdag 8. oktober kl. 15-16
Skælskør: Torsdag 9. oktober kl. 14.30-15.30

Lone Arevad

Bedre end Google?

Hvorfor bruge krudtet på at google sig frem til brugbare resultater, når det kan gøres både hurtigere og nemmere via bibliotekernes søgebase: bibliotek.dk?

Spurgte Styrelsen for Bibliotek & Medier i en pressemeddelelse 8. september. På bibliotek.dk finder du ikke blot bogen, filmen eller musikken. Som noget nyt linker søgeresultatet videre til relevante steder på Internettet, hvor du kan finde ud af mere, se billeder eller høre musik. Sågar en liste over steder, hvor du kan købe materialet, finder du under de poster du søger frem på bibliotek.dk.

Eksempel: når du har fundet Justin Timberlake eller en anden favorit på bibliotek.dk, klikker du Se mere og kan nu vælge imellem wikipedias, gaffapedia, finde Timberlake på Soundvenue, All Music Guide, Google Music Search eller gå til My-Space og høre udpluk af Timberlake-musikken.

Det samme gælder for litteratursøgninger, hvor du nu ved få klik kan føje Morten Ramslands Hundehoved eller Naja Marie Aidts Bavian til dit eget bibliotek på LibraryThing og dele dine anbefalinger med andre læsere. Eller du kan tage wikipedia-vejen eller google-ruten videre ud på de relevante steder på nettet. Bibliotek.dk har indkredset din søgen, så resultatet bliver præcist.

Kan dét nu også passe?
Det glade budskab fra Styrelsen blev straks mødt med skepsis på hjemmesiden comon.dk - Her skrev Kasper Villum Jensen: Fra tid til anden dukker der firmaer op, som mener, at de kan sætte Google til vægs. I denne omgang kommer den hovne påstand fra en uventet kant: bibliotekerne. En ny funktionalitet på søgesiden Bibliotek.dk får bibliotekarerne til at påstå, at søgeoplevelsen nu er hurtigere og lettere end Googles. Den påstand skal tages med et gran salt, for Googles søgetjeneste indgår faktisk i bibliotekernes ny tilbud.

Den ny funktion betyder, at når man leder efter titler, tilbyder Bibliotek.dk en stribe muligheder for at søge videre med links til relevante steder på nettet. Det er i bibliotekarernes optik webbutikker, Wikipedia, Librarything.com og ikke mindst Google og Google Books. Søgning på lydmateriale fra biblioteket giver links til Google Music Search, MySpace osv. Leder du efter film, er der links til Internet Movie Data Base, Scope og Cinemazone.

De steder har Google naturligvis også kig på, så det nye tilbud fra Bibliotek.dk får næppe en stor flok danskere til at vende Google ryggen.

Vi anbefaler: prøv det selv!
En søgning på Google efter ”bedre end Google” giver i sandhed mange bud på, hvem der er bedre end Google - og bibliotek.dk? Prøv selv hvad der fungerer for dig! Vi garanterer for, at Bibliotek.dk er rigtig smart, når du vil bestille et materiale til hjemlån fra ét af Slagelse Bibliotekerne!


Leif P. Jørgensen

Lyst til at læse noget nyt?

Christoffer Kiilerich, Korsør Bibliotek anbefaler:

Jeg har valgt at skrive en anmeldelse af den unge forfatter (f. 1976) Jonas T. Bengtssons 2 første og indtil videre eneste romaner:
Jonas T. Bengtsson:
Aminas breve (2005)
Janus bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling efter nogle år pga. diagnosen ”skizofren paranoid” og begynder sin jagt på en gammel flamme, Amina. Hende har han holdt kontakten med under sin indlæggelse via brevveksling. Denne jagt fører læseren igennem en række forskelligartede miljøer på Nørrebro. Det er en barsk og rå fortælling, som er meget medrivende. Sætningen ”Jeg er ham for enden af cigaretten” fortæller kort og godt om, hvordan Janus har det … Om det lykkes for Janus at opspore Amina, vil jeg ikke afsløre her.

Jonas T. Bengtsson: Submarino (2007)
Denne roman er delt i 2 dele. Den ene halvdel handler om Nick, som ikke har et arbejde og bruger det meste af sin tid på at træne i et fitnesscenter og drikke guldøl. Han lever på et pensionat efter en voldsdom. - I romanens anden halvdel følger vi Martin, som er stiknarkoman og alenefar til sin søn på 6 år. Martin forsøger at opretholde facaden udadtil, specielt overfor børnehaven, hvor han henter og bringer sin søn. Martin fungerer som dealer om dagen, mens sønnen er parkeret i børnehaven. Det er den evige kamp for Martin om at holde sig oven vande. - Hele romanen rummer en kynisk fortælling fra Københavns nordvestkvarter, hvor vi på tætteste hold følger livet, som det bliver levet på Københavns triste bagside.

Submarino er, som Aminas breve, ubehagelig læsning, men hvor er de begge medrivende og velskrevet. Absolut anbefalelsesværdige, hvis man altså ikke er sart!

Christoffer Kiilerich

Find yndlingsfilmen på bibliotek.dk

Bibliotekernes store fælles søgebase hedder bibliotek.dk - her finder man alt, hvad der er til rådighed for lånerne på samtlige danske biblioteker. Revl & krat. Findes det, så findes det her!

Der ligger også mere end 50.000 film i basen for bibliotek.dk, men ved en almindelig søgning kan der også komme bøger med i søgeresultatet. Ved at benytte en helt ny søgeside specielt beregnet til at finde film slipper man for at få ”støj” i søgeresultatet.

Det er muligt at søge på en bestemt film, når man kender den korrekte titel. Man kan vælge, om man ønsker filmen i dvd- eller VHS-udgave. Der er også nået at komme 84 titler i blu-ray format med i basen på nuværende tidspunkt. Så er der mulighed for at søge på filmgenrer, på film fra bestemte lande eller - man kan lede efter film med sin yndlingsskuespillerinde.

Der kan være begrænsninger i, hvor mange oplysninger der står om den enkelte film, og der er desuden den detalje, at bibliotekerne ikke har lov til at låne alle film ud til hele landet. Så får man en ”advarsel" med rød skrift på skærmen. Det skyldes forskellige aftaler om brugsrettigheder med ophavsmænd og rettighedshavere.

Gælder det film til børn, er der yderligere et par muligheder. Det gælder aldersanbefalinger, dvs. film der egner sig for en bestemt aldersgruppe - og omvendt: man kan søge på film, der er tilladt for børn over en bestemt alder. Disse angivelser er lavet af Medierådet for Børn og Unge. Og så kan man naturligvis kombinere flere muligheder.

Har man lyst til at købe filmen i stedet for at låne den, så kan der søges videre via funktionen ”Søg videre på nettet” - så får man en hurtig oversigt over, hvor filmen kan købes eller hvor man kan få mere at vide om den.

FRISTELSER
Bibliotekerne kan f.eks. friste med den spændende spanske spillefilm ”Sex & Lucía” (titlen er nærmest en varedeklaration!), som vi blot omtaler for at få lejlighed til at bringe et billede af filmens heltinde, der spilles af den smukke Paz Vega.

Er man mere til gammel dansk, kan man finde en hel stribe titler med f.eks. Poul Reichhardt som helt i de gode gamle Morten Korch-film - og han så da også godt ud, gjorde han!
Leif P. Jørgensen

Lyst til at læse noget nyt?

Anmelderen (t.h.) i Amritsar, Indien i sommeren 2008

Mai-Britt Kelstrup, Slagelse Bibliotek anbefaler:
Indiske romaner er fantastiske

Nogle af verdenslitteraturens allerbedste bøger i disse år kommer fra Indien - eller rettere: de er skrevet af forfattere med indisk baggrund, hvor i verden de så lever. Siden Salman Rushdie’s Midnatsbørn landede på de internationale hylder i 1982, er vi blevet begavet med en strøm af danske oversættelser af fantastiske romaner som enten foregår i Indien, eller handler om indiske immigranter verden over. Dén måde at skrive fabulerende romaner på, som blev kaldt ”magisk realisme” (og som litteraturkritikerne troede, kun fandtes i Sydamerika - og mere eller mindre var opfundet af Isabel Allende (Åndernes hus, 1982)) viste sig at være helt almindelig i Indien også:

Når nu det ER sådan, at aben, der bor på éns tagterrasse, er en gud og desuden éns oldefar - eller: når du det ER sådan, at alle de børn, der blev født i Indien ved midnat den 15. august 1947, står i en hemmelig forbindelse med hinanden … jah, så kan vi jo tro det eller lade være; men NÅR vi tror det, så er resten af historierne ganske logiske.

Mine yndlings indiske forfattere er:
Arundhati Roy:
De små tings gud (1998) - en syrisk-kristen familie i Kerela, Sydindien, gennemgår de frygteligste hændelser i 1960’erne - og ondskaben og kærlighedens umulighed bliver bare endnu værre, da emigranten Rahel vender tilbage. Mærkeligt nok er det en bog fuld af humor - og først og fremmest: et sprog der er SÅ fantastisk!

Jumpa Lahiri: Tolken (1999) - Noveller, der foregår både i USA og Indien og fortæller om kærlighed og gæstfrihed og om ensomhed og omsorg. Og især om den indiske sjæl i det fremmedgjorte USA, og hvordan man alligevel kan overleve. - Også: Navnefællen (2003) - som nu er filmatiseret - om drengen Gogol der er indisk født, men med forældrene udvandret til Canada. Han er splittet mellem de to kulturer, men må alligevel prøve at finde et ståsted og identitet i det canadisk/amerikanske samfund. I kan godt begynde at glæde jer til hendes nyeste novellesamling: Unaccustomed Earth (2008) bliver oversat!

Anita Nair: Damekupéen (2001) Den 45-årige ugifte Akhila har omsider trodset sin families omklamrende omsorg og krav og begivet sig ud på en togrejse. I kupeen undervejs fortæller de andre kvinder om deres liv, og styrker derved hendes vilje til selvstændighed. Anita Nairs roman, Mistress (2005), som handler om … ja: kærligheden, livet, døden og kunsten (det er faktisk Kunsten, her i form af katakhali-dans, der er den "krævende elskerinde") … udkommer om et par uger på dansk med titlen Hjertets ni længsler.

Rohinton Mistry: En hårfin balance (1997) er en gigantisk roman om to forarmede skræddere (nå ja, de er egentlig ikke skræddere … men man skal jo leve) som af tidernes ugunst - under Indira Gandhis undtagelsestilstand i 1975 bliver hvirvlet rundt i de absolut laveste dele af samfundet. Man tænker hele tiden, at nu kan det da ikke blive værre … men: ork jo. Det mærkelige er, at det er så sjov en bog … man sidder hele tiden og tænker at NEJ - dét kan jeg ikke være bekendt at grine ad …

Vikas Swarup: Q&A - Drengen der havde svar på alt (2004). ”Q&A” er det engelske navn for ”Hvem vil være millionær?”. Og nu har de i Indien lanceret et nyt koncept, hvor man kan vinde 1 mia. rupees. Til arrangørernes store forbavselse er den allerførste deltager, en analfabetisk vaske-mand, i første hug i stand til at svare rigtigt på alle 12 spørgsmål. Det er - kan jeg betro jer - fordi han, helt tilfældigvis, har oplevet alle de ting, spørgsmålene gik på. Og derved får vi historien om Ram Mohammed Thomas (så er man på den sikre side, hvad religioner angår) og hans forunderlige liv.

Vikram Seth: En passende ung mand (1993). Da denne bog udkom, blev den lanceret som ”tykkere end Krig & Fred” - men man skal nu læse den alligevel: en pragtfuld familiehistorie fra Vestbengalen (Calcutta og dér-omkring) i de omskiftelige år efter uafhængigheden, om tre hindu-familier, med den unge Lata, der helt upassende forelsker sig i en muslimsk mand, som den centrale person.

Kiran Desai: Det tabte land (2007). Indien er kæmpestort - jeg siger tit: Indien er ikke noget land, det er et kontinent. Og nu er vi så langt oppe i Himalayas Foothills - på grænsen til Nepal Her bor en menneskefjendsk dommer sammen med sin datterdatter og deres kok. Deres stille hverdag består af minder, datterdatterens forelskelse og kokkens tanker om sin søn, der lever i Amerika som illegal immigrant. Der politiske uroligheder i området, som vi nu ved førte til at Nepal har fået en maoistisk regering og afskaffet kongehuset, betyder drastiske omvæltninger i den lille landsby.

… og sådan kunne jeg jo blive ved
Jeg har slet ikke fået nævnt Amitav Ghosh (Calcutta Kromosomet (1996) - en formidabel krimi / spændingsroman - Glaspaladset (2001), og den seneste : Sea of Poppies (2008), som meget vel kunne komme til at hedde ”Opiumshavet” på dansk. Dén bog er næsten født til at vinde Booker-prisen - themanbookerprize.com i år!

Bookerprisen er i det hele taget et godt sted at kigge efter gode, engelsksprogede romaner.

Og dét bringer mig tilbage til Salman Rushdie og Midnatsbørn: Da Booker-prisen i år fejrede 40 års jubilæum, var det dén bog der, helt suverænt, vandt ”alle 40 års bedste bog”-prisen. Jeg har lige genlæst den og blev (igen) overrasket over det sprudlende sprog, magien og hvor fantastisk, store forfattere dog kan skrive!

Hvis I vil se hvad jeg ellers læser, står de bøger, jeg har læst siden sommeren 2007, på
LibraryThing. Dér kan I kommentere bøgerne, eller I kan bare maile til mig.

Mai-Britt Kelstrup

En idé for Slagelse Bibliotekerne?

På ferieture i udlandet støder man til tider på spændende tiltag, som måske er en god idé under hjemlige himmelstrøg. Således på den hellige græske ø Patmos.

Ihukommende hvordan vi i sidste nummer skrev om, at Internettet på Korsør Bibliotek var et hit for de studerende fra uddannelses-krydstogtskibet Explorer, er det naturligvis oplagt, at bibliotekets funktion som værested med Internet-adgang skal suppleres med nye attraktive tilbud for søfarende, turister og de indfødte med!

På Patmos lyder tilbuddet på brusebad og Internet, og det er oplagt at give lånerne samme mulighed i Slagelse Bibliotekerne. I Skælskør ligger biblioteket jo lige ved siden af havnen, så her vil en 3 meter vippe og friluftsbad være en indlysende mulighed. Også Korsør har det meste af året en isfri havn, og Vemmelev Bibliotek ligger i sportshallen, hvor der i forvejen er badefaciliteter.

I Slagelse kunne man måske opstille en bruser ved haveanlægget bag biblioteket, ud mod Løvegade. Haven er i forvejen kendt som tilholdssted for en række til tider let overrislede personer (se jævnlige artikler i Sjællandske), som muligvis trænger til en iskold skyller i ny og næ. Måske spares politiet for udrykninger, når bølgerne går for højt!

Men idéen slår næppe an. Nogle lånere synes jo allerede nu, at de får en kold dukkert, når de præsenteres for en bøde ved for sen aflevering ...

Leif P. Jørgensen