onsdag den 5. august 2009

Hent ny viden i Børneuniversitetet

Hvis man vil blive klogere på børnenes verden, kan man allerede nu tilmelde sig efterårets udgave af Børneuniversitetet.

Hvorfor opfører ingen børn sig, som de har hjerne til?
Det er bare et af de spørgsmål, der bliver besvaret, når Slagelse Bibliotekerne inviterer til en ny sæson af Børneuniversitetet. Konceptet henvender sig til voksne, der ønsker at blive klogere på nutidens børn igennem en række foredrag.

- Jeg glæder mig. Det er meget kompetente personer, vi har inviteret til efterårsprogrammet, og de er alle med til at gøre kendskabet til børn endnu bredere, forklarer projektleder og børnebibliotekar Kirsten Slot.

Af navne kan nævnes Danmarks eneste professor i børnekultur Beth Juncker, der vil give svar på, om børn har et kulturliv, mens komponist Martin Klausen vil sætte fokus på børn og sang. Ann-Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, vil besvare spørgsmålet fra tidligere: Nemlig, hvorfor ingen børn opfører sig, som de har hjerne til.

Større viden med Børneuniversitetet
Slagelse Bibliotekerne lancerede Børneuniversitetet i foråret, fordi de vil give forældre og fagpersoner muligheden for at blive opdateret på den seneste viden om børns medievaner, kompetencer, deres måde at tænke på og deres interesser.

Nogle af forelæserne var psykolog John Halse, professor Stig Hjarvard og tv-vært fra DR Jakob Stegelmann. Man kunne melde sig til alle foredrag eller nøjes med et par stykker. Børnehuset Loppen i Korsør valgte den første løsning og fik et bredt indblik i børns udvikling.

- Jeg synes, det var utrolig spændende. Og det var dejligt, at det var et samlet koncept, så man kom ind og hørte foredrag, der omhandlede både større og mindre børn, konkluderer Lone Larsen, leder af Børnehuset Loppen.

- Vi har siden kunnet bruge det. Blandt andet bookede vi John Halse til et forældremøde, men vi har også taget emnet om børns vaner op i forældrebestyrelsen.

HAR BØRN ET KULTURLIV?

Danmarks eneste professor i børnekultur skyder Børneuniversitetet i gang 22. september.
Beth Juncker er mag. art. i nordisk litteratur og professor i børnekultur ved Danmarks Biblioteksskole. Beth Juncker har i en årrække undervist og forsket i børnekultur og det æstetiskes betydning i børns hverdagsliv, og hun har skrevet en lang række artikler i diverse antologier og tidsskrifter. I 2006 forsvarede Beth Juncker sin doktorafhandling. Her præsenterede hun et nyt æstetisk børnekulturbegreb, hvor børn betragtes som skabende kulturudøvere, der er i stand til at forholde sig til kunst og kultur på samme æstetiske præmisser som voksne.

God leg medfører en tilstand af flow. God leg inddrager de legende aktivt. Leg er formålet med leg.
Sådan lyder nogle af budskaberne fra Carsten Jessen. Torsdag 8. oktober sætter han fokus på børns leg og de digitale medier. Jessen er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Gennem talrige år har han arbejdet med leg og læring, børn og medier, robotteknologi og intelligent legetøj. Han er fortaler for, at børn har adgang til gode legeredskaber, der kan give dem viden. Det er underordnet, om det er digitale eller boglige medier. Men digitale medier udgør ikke kun en fare for børns sociale intelligens, som man ofte hører. De kan være med til at styrke den.

Du og jeg, i sang og leg… - sammen om musik - vores fælles dynamik
- Jeg arbejder praktisk med børn og deres evner og kompetencer. Børn viser nye sider af sig selv, når musikken går ind. Forklarer Martin Klausen, komponist og docent på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han vil indvie tilhørerne i arbejdet med børn og musik, når han gæster Børneuniversitetet onsdag 21. oktober.

Hvordan styrker man børns sprog via leg og bevægelse?
Lotte Salling, bevægelses- og afspændingspædagog, giver opskriften. Det kan være med rim, remser, sanglege, rytmik, bevægelse og sproglege. De konkrete værktøjer giver hun tirsdag 3. november. Hendes foredrag bliver en blanding af teori og konkrete, brugbare eksempler på, hvordan blandt andre pædagoger, forældre og lærere kan inddrage børnene aktivt, så de bliver bedre til at bruge sproget.

Hvorfor opfører børn sig ikke, som de har hjerne til?
Svaret giver Ann E. Knudsen i sit foredrag 18. november. Med en uddannelse som cand. mag og lektor i dansk og psykologi, samt interesse for hjerneforskning har Ann E. Knudsen arbejdet med genoptræning af børn med hjerneskader og fungeret som konsulent på skoler. Hun har også skrevet en række populære bøger med fokus på dreng/pige-rollen.

Tilmelding: Alle foredrag foregår på Slagelse Bibliotek og bliver holdt som fyraftensmøder. På
www.borneuniversitet.dk kan man se den komplette liste over forelæserne og allerede nu melde sig til et eller flere af dem. Via hjemmesiden er det også muligt at gense de fem foredrag fra foråret.
Janni Nolting

Ingen kommentarer: