onsdag den 5. august 2009

Hvor skal biblioteket hen?

Lederen
v/bibliotekschef Torben Jano

På mit kontor står en lille bog, der blev udgivet i anledning af Slagelse Biblioteks 100 års jubilæum i 1998. Når man læser i den, er det tydeligt, at folkebibliotekerne har udviklet sig meget siden starten for over 100 år siden.

De første folkebiblioteker var beregnet til, at byernes borgere kunne studere den viden, man kunne finde i bibliotekets bøger – selvsagt under stram disciplin fra overbibliotekarens side. Der blev ikke tilladt meget tant og fjas på datidens biblioteker.

Det har heldigvis ændret sig, så alle biblioteker i dag er levende kulturhuse, der både stiller viden, kultur og oplevelser til rådighed for de borgere, som ønsker at benytte sig af de mange tilbud.

Hvad bruger vi bibliotekerne til?
Men hvad bruger vi egentlig bibliotekerne til i dag? Hvis man går ind på et af Slagelse Bibliotekerne en tilfældig dag, kan man se, at bibliotekerne anvendes til en lang række forskellige formål:

Nogle kunder bruger biblioteket som et pit-stop på vej hjem fra arbejde - det 3. rum, hvor man kobler af efter jobbets og før hjemmelivets udfordringer, enten alene eller sammen med andre.

Andre kunder bruger biblioteket målrettet som studierum til læsning, gruppearbejde eller informationssøgning – enten alene eller med vejledning fra vores dygtige medarbejdere.

Nogle har stor glæde af de mange arrangementer, som bibliotekerne arrangerer lige fra brugerkurser over kunstudstillinger til børneteater.

Andre igen – og det er både børn og voksne - kommer for underholdningens skyld i form af spil, legetøj, snak, oplevelser, samvær med andre osv.

Listen er uendelig, og pointen er, at alle de mange anvendelsesmuligheder er lige ”gode”. Det er den enkelte kundes behov, der bestemmer, hvad man skal have med hjem fra biblioteket.

På Slagelse Bibliotekerne vil vi gerne sørge for, at der er fri og lige adgang for alle til at benytte sig af lige præcis de tilbud, som den enkelte interesserer sig for. Vi synes også, det er vigtigt, at oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet har gode rammer på biblioteket, fordi det er med til at understøtte værdier som demokrati, dannelse og livslang læring.

Så budskabet er egentlig meget enkelt:

Brug dit bibliotek – det har mange flere sider, end du tror.

Ingen kommentarer: