tirsdag den 4. august 2009

Når biblioteket sejler under splitflag ...

… ja, så er det, fordi en bibliotekar er på vej til Agersø for at passe udlånet på denne lille ø i Storebælt.

Både Agersø og Omø har en begrænset biblioteksbetjening. Mange af øernes beboere har deres daglige arbejde på Sjælland og benytter biblioteket i Skælskør, men andre har deres arbejde på øerne og kommer derfor ikke så ofte til den store naboø. Og som alle andre steder er der ældre mennesker, som ikke godt eller slet ikke magter den lange tur.

Som modpol til de store biblioteker i Slagelse, Korsør og Skælskør er der derfor biblioteksbetjening på øerne, men under mere ydmyge forhold. På Agersø holder biblioteket åbent i godt en time den første onsdag i hver måned - dog ikke i skoleferien. Biblioteket har til huse på Agersø Skole. I dét lokale, der fungerer som kontor for skolens lærere og som skolebibliotek, har folkebiblioteket tre hylder til rådighed.

Det vil være en overdrivelse at sige, at det vrimler med lånere, men til gengæld får øboerne den særlige service, at de til enhver tid (når skolen holder åbent) kan gå på biblioteket og forsyne sig med litteratur fra depotet, som i omfang kan rummes i 3 mælkekasser under transporten fra biblioteket i Skælskør og til øen.

Kvikke lånere ringer deres bestillinger til Skælskør forud for bibliotekets besøg, og kommer så – dog ikke nødvendigvis i åbningstiden - og henter en bibliotekspose med deres bøger, som står til afhentning med lånerens navn på. Aflevering af lånte materialer foregår på samme måde. Let, enkelt og uden unødig administration.

Skulle nogen få et særligt behov, der nødvendigvis må opfyldes inden bibliotekets næste besøg, kan det aftales, at en pose bøger sendes over med færgen og afhentes af låneren på kajen i Agersø Havn.

Bibliotek i mælkekasser!
På Omø er den stedlige skolelærer Ole Odsgaard på bibliotekets lønningsliste og holder biblioteket åbent to gange ½ time om ugen. Her er forholdene endnu mere ydmyge, hvilket især skyldes den begrænsede plads på skolen. Bibliotekets depot bliver i mælkekasserne! Også her indtelefoneres bestillinger til Skælskør, og når Ole tager til lærermøde i Skælskør, stikker han inden om biblioteket og henter bestillingerne og returnerer de lånte materialer. Enkelt og fleksibelt og uden unødige omkostninger til ekstra transport. - På denne ganske enkle måde tilgodeses behovet for biblioteksbetjening i to små lokalsamfund med en ressourceindsats på under to timer om ugen - og til alles tilfredshed.
Bent Rasmussen Toelberg

AGERSØ
Areal 6,84 km2 - 233 indbyggere (2008) - Sejltid fra Stigsnæs 15 min.

OMØ
Areal 4,5 km2 - 187 indbyggere (2006) - Sejltid fra Stigsnæs 45 min.

Dronning Margrethe besøgte de 2 øer i juni - hvornår har du sidst været der?

NYTTIGE INFORMATIONER
På de lokale turistkontorer kan du få foldere om Agersø og Omø. Du kan også studere de to øers egne hjemmesider på nettet.

Agersø:
www.agersoe.com
Omø: www.omoe-net.dk
Færgetider til Agersø og Omø: www.faergevest.dk

Man kan naturligvis nøjes med en sviptur til de to lokale øsamfund, men der er også mulighed for at bruge længere tid på de dejlige øer. - Agersø kan byde på både campingplads og kro, og på naboøen finder du Omø-perlen, hytter og private overnatningsmuligheder.

Ingen kommentarer: