tirsdag den 29. december 2009

Goddag til Glennie - og farvel til Erna

Glennie Jacobsen er pr. 15. september 2009 ansat som ny administrationschef ved Slagelse Bibliotekerne. Hun afløser Erna Reutzer, som har haft denne post siden 1980’erne.

Glennie Jacobsen kommer fra en stilling som faglig leder i Kultur og Fritid og har i en årrække arbejdet med ledelse, personaleadministration, budgetlægning og ikke mindst været ansvarlig for en masse kulturelle opgaver. Glennie har en uddannelsesbaggrund som civiløkonom, HD i faget personaleadministration og arbejdssociologi samt afsluttet delstudiet på RUC i kulturplanlægning.

Slagelse kommunes værdier
- Jeg er blevet godt modtaget af alle, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i ’arbejdstøjet’, siger Glennie Jacobsen. Noget af det første, jeg tager fat på, er at få igangsat en proces med de værdibegreber, der er fremkommet på vores workshops i september. Dernæst skal jeg i gang med at planlægge de mange forskellige opgaver, der er i Administrationen. Blandt andet personaleadministration for 75 medarbejdere, bygningsvedligehold og -drift, indkøb, budgetlægning samt intern kørsel. Administrationen deltager derudover i almindeligt biblioteksarbejde, og Administrationens medarbejdere er med i flere af Slagelse Bibliotekernes projektgrupper.

Meget af fritiden bruges på familien, og ikke mindst i mit sommerhus ved Storebælt, fortæller Glennie. Derudover samler jeg på gode kulturelle oplevelser og gerne så alsidigt som muligt. Jeg føler derfor at jeg er på rette hylde, nu hvor jeg dagligt skal have min gang på Slagelse Bibliotekerne, der oven i købet er kommunens største kulturinstitution.

… og farvel til Erna Reutzer
Glennie afløser som nævnt Erna Reutzer, der har været ansat på Slagelse Bibliotek i mere end 30 år. Hun startede sin ansættelse i den daværende skranke-ekspedition, men flyttede snart til Administrationen. I to perioder har hun desuden været konstitueret som bibliotekschef.

Nu har Erna Reutzer valgt at gå på pension pr. 1. december. Hendes sidste arbejdsdag er tirsdag den 27. oktober, hvor der holdes afskedsreception på Slagelse Bibliotek fra kl. 13.

GJ / LPJ

Ingen kommentarer: