onsdag den 17. juni 2009

Møder der rykker

Vi holder dem hele tiden - møderne - og der er mange slags: de officielle, de uformelle, de besluttende, de orienterende, de udforskende og mange flere. Men får vi nok ud af dem?

Onsdag den 20. maj havde vi på Slagelse Bibliotek besøg af skuespiller og konsulent Berrit Kvorning hele dagen. Hun var inviteret via Danmarks Biblioteksskole pga. sin erfaring inden for performance og projektledelse i effektiv og inspirerende mødeledelse og -deltagelse. Kurset hed ”Møder der rykker - praktisk og effektiv mødeteknik”. Vi var i alt 10 deltagere blandet fra de 3 afdelinger af Slagelse Bibliotekerne. Målet med kurset var at styrke vores evne til at lede og bidrage til effektive og konstruktive møder, så derfor var de praktiske øvelser et vigtigt element i dagens program. Og jeg skal love for vi fik noget for pengene. Lige fra kursets start følte vi os i trygge hænder hos Berrit. Hun har en pragtfuld evne til at skabe den helt rigtige og hyggelige stemning, og så er hun meget lattermild og ser samtidig brandgodt ud.

Møder kan være en tidsrøver
Vi startede med at præsentere os selv, og fortælle hvad vi forventede af kurset, og hvad det var vi i hverdagen syntes, vi ikke var så gode til omkring møder. Der var stor enighed om, at en god og præcis dagsorden er alfa og omega for et godt møde. Ligeledes var der enighed om, at vi alt for tit røg ud på et sidespor, og at det var svært at komme tilbage til dagsordenen.

Nogle syntes at mødeledelsen ind i mellem var for svag og at møder i det hele taget var noget af en tidsrøver. Naturligvis kunne vi også godt få øje på de gode ting ved møder, og at vi ikke kan undvære dem. Mon ikke man kender situationen fra mange andre arbejdspladser? Så skulle vi igennem en del teoretisk stof, som vi senere skulle prøve af i praksis. Vi havde fået besked på at forberede et emne til et møde, og jeg havde valgt emnet ”Forslag til sommerudflugt”. Det var lige til at gå til, mente jeg.

Efter frokost blev vi inddelt i 2 hold, hvor vi alle skulle ”spille” mødeleder og mødedeltagere for hinanden og bruge de redskaber, vi nu var blevet udstyret med. Vi fik 20 minutters forberedelsestid til vores oplæg, og efter tur styrede vi så vores møder, som alle skulle starte med en 3 minutters brainstorming om emnet og efterfølgende et beslutningsmøde. På møderne var der én mødeleder og 3 mødedeltagere, samt en person der skulle komme med konstruktiv kritik til mødelederen.

Berrit Kvorning satte uret i gang, og var med på sidelinjen hele tiden. Hun kom med ris og ros, og hvor kunne vi bare se og høre, at det hun sagde passede. Vi blev også alle, hen ad vejen, bedre til at få øje på, hvad hun mente med sin kritik.

Teknikker og redskaber
Inden kurset sluttede, lavede vi en opsummering for at finde ud af, om vi havde været hele vejen rundt omkring vores individuelle problematikker, og vi fik et sæt materiale med hjem med beskrivelse af de enkelte teknikker og redskaber. Det er nu meningen, at vi der var på kurset efterfølgende skal undervise vores kolleger i hvad vi har lært, og dét bliver selvfølgelig en spændende udfordring. Berrit Kvorning fik mange roser for sit engagement og sin seriøsitet, og så var der masser af smil, gode kommentarer og ingen spildtid!

Hvis også din arbejdsplads har brug for at holde (endnu) bedre møder, kan det måske være en god idé at kontakte Berrit Kvorning. Hendes firma hedder ganske enkelt: KK - Kvorning Kommunikation.
Inge Madsen

Ingen kommentarer: