fredag den 14. december 2007

FREMTIDENS BIBLIOTEK - HVAD MENER DU

Folkebibliotekerne befinder sig på mange måder i en brydningstid. På den ene side vægtes bøgerne og de trykte materialer højt. På den anden side spiller it, undervisning og generel rådgivning en stadigt stigende rolle, når brugerne skal betjenes.

Men i virkeligheden ved vi ikke så meget om hvad brugerne ønsker, og det er det vi håber at finde ud af med "Vores Bibliotek", hvor vi - frem til den 1. januar 2008 - giver dig mulighed for at komme med indspark til, hvad bibliotekerne skal tilbyde i fremtiden.

Brugerskabt biblioteksudvikling
http://www.voresbibliotek.dk/ handler om at inddrage bibliotekernes brugere og andre biblioteksinteresserede i udviklingen af fremtidens biblioteker. Grundtanken er, at brugerne ligger inde med en masse ideer og visioner om fremtidens biblioteker, der kunne være interessante at få sat i spil for bibliotekerne.

Praktisk
http://www.voresbibliotek.dk/ kan brugeren - efter en hurtig registrering - foreslå sin ide. Når ideen er offentliggjort, har andre brugere mulighed for at kommentere, tagge, favorisere og stemme på ideen. På den måde er det kollektivet af brugere der bestemmer, hvilke idéer der ryger til tops på siden, og den enkelte bruger har mulighed for at være med til at bringe de danske biblioteker i nye retninger, til gavn for alle.

En anden form for brugerinddragelse
I forhold til en almindelig idé-postkasse på det lokale bibliotek åbner "Vores Bibliotek" op for en langt mere synlig arbejdsgang, hvor brugerne kan være med i en meget større del af bibliotekernes innovationsproces. Målet er, at rigdommen af idéer bliver større, når alle kan deltage. Desuden er det også de rigtige ideer, der kommer frem i lyset, fordi flere er med til at afgøre, hvilke ideer der er vigtigst eller vækker mest genklang hos andre brugere.

Opfølgning
Da vi ikke på forhånd kan sige noget om idéernes karakter, er det også svært at sige noget om, hvor svære eller lette de er at implementere for bibliotekerne i Danmark. Derfor er der tilknyttet en weblog til voresbibliotek.dk, der løbende samler op på indkomne ideer, beskriver sammenhænge mellem idéer og handling - men også omtaler når og hvis der handles konkret på nogle af de idéer, der lægges op.

Kampagnen slutter 1. januar 2008
"Vores Bibliotek" er en landsdækkende kampagne iværksat af Roskilde Bibliotekerne. Slagelse Bibliotekerne deltager i udviklingen og styringen af projektet, som støttes økonomisk af Biblioteksstyrelsens udviklingspulje.

Ingen kommentarer: